Ανάλυση δόσεων συστημάτων ιατρικής απεικόνισης CT και SPECT με χρήση τεχνικών Μόντε Κάρλο

Περίληψη

Η αντιμετώπιση ερωτήσεων σχετικά με τις μεθοδολογίες, τις στρατηγικές, τις βελτιστοποιήσεις και τις προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των δοσιμετρικών δεδομένων σε συστήματα Υπολογιστικής Τομογραφίας (CT) και Υπολογιστικής Τομογραφίας Εκπομπής Μονού Φωτονίου (SPECT) ήταν πρωτίστως σκοπός αυτής της διατριβής. Το βασικό καθήκον καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης ήταν η αξιολόγηση των δύο ανόμοιων συστημάτων, η κατανόηση των αρχών λειτουργίας τους και η εφαρμογή λογισμικών Monte Carlo για τη μίμησή τους και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων από τη σκοπιά των δόσεων. Όλες οι δοκιμές συντάχθηκαν, επικυρώθηκαν και εξερευνήθηκαν χρησιμοποιώντας λογισμικό αιχμής, κυρίως ανοιχτού κώδικα.Τα πακέτα λογισμικού Geant4, GATE και EGSNRC, καθώς και βοηθητικά προγραμματα για την αξιολόγηση, τον μετασχηματισμό και την ανάλυση προσομοιωμένων εισόδων και εξόδων διαμορφώθηκαν με επιτυχία και κατασκευάστηκαν στις περισσότερες περιπτώσεις από τον πηγαίο κώδικα. Η σωστή διαμόρφωση και εγκατ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

An addressing of questions about the methodologies, strategies, optimizations, and approaches used to assess dosimetric data in Computed Tomography (CT) and Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) systems was primarily the purpose of this thesis. The key task throughout the study time was to evaluate the two dissimilar systems, understand their principles of operation, and eventually apply Monte Carlo software to imitate them and monitor outcomes from the standpoint of dosages. All trials were composed, validated, and explored using cutting-edge, primarily open-source Monte Carlo software. The software packages Geant4, GATE, and EGSNRC, as well as auxiliary scripts to assess, transform, and analyze simulated inputs and outputs were successfully configured and built in most cases from source code. The correct configuration and installation of all packages in an Ubuntu 20.04 environment was a difficult task, owing to the involvement of several programming languages, including ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55511
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55511
ND
55511
Εναλλακτικός τίτλος
Dose analysis of CT and SPECT medical imaging systems using Monte Carlo techniques
Συγγραφέας
Χατζησάββας, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σχολή Μηχανικών. Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής
Εξεταστική επιτροπή
Nικολόπουλος Δημήτριος
Πρινιωτάκης Γεώργιος
Βαλαής Ιωάννης
Γιαννακόπουλος Παναγιώτης
Πρεζεράκος Γεώργιος
Μιχαήλ Χρήστος
Φούντος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΒιοϊατρική Μηχανική ➨ Τεχνολογία ιατρικών εργαστηρίων
Λέξεις-κλειδιά
Ιατρική απεικόνιση; Ιατρική απεικόνιση με χρήση ακτίνων Χ; Πυρηνική ιατρική απεικόνιση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.