Πλαστικότητα των ουδετεροφίλων και ρύθμιση της φλεγμονώδους απόκρισης

Περίληψη

Εισαγωγή: Τα ουδετερόφιλα αποτελούν βασικό συστατικό της έμφυτης/φυσικής ανοσίας (innate immunity) και κύριους επαγωγείς θρομβοφλεγμονής και ιστικής βλάβης. Η πλαστικότητα των ουδετεροφίλων, δηλαδή η ικανότητά των ώριμων μορφών τους να αποκτούν φαινοτυπική ετερογένεια και λειτουργική ευελιξία, όταν εκτίθενται σε διαφορετικά ερεθίσματα του φλεγμονώδους μικροπεριβάλλοντος, έχει πρόσφατα αναγνωρισθεί ως μια καίρια πτυχή της βιολογίας τους. O σχηματισμός και η απελευθέρωση των εξωκυττάριων ουδετεροφιλικών δικτύων/παγίδων χρωματίνης (neutrophil extracellular traps – NETs), διακοσμημένων με δραστικές πρωτεΐνες, συνιστά κύρια έκφραση της πλαστικότητας των ουδετεροφίλων. Πολυάριθμες μελέτες καταδεικνύουν την απελευθέρωση των NETs (ΝΕΤωση) ως σημαντικό μηχανισμό άμυνας. Ωστόσο, πρόσφατα δεδομένα συνδέουν την απορρύθμιση της φυσικής ανοσολογικής απόκρισης, που οδηγεί σε εκσεσημασμένη NETωση, με την επαγωγή της φλεγμονής και της θρόμβωσης. Η σοβαρή λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 (COVID-19) αποτελε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: Neutrophils constitute integral components of innate immunity and major contributors to thromboinflammation and tissue damage. Neutrophil plasticity, i.e., the ability of the mature cells to acquire phenotypic heterogeneity and functional flexibility when exposed to different stimuli of the inflammatory microenvironment, has been recently recognized as a key aspect of their biology. The generation and release of neutrophil extracellular traps (NETs), chromatin structures decorated with active proteins, comprises a predominant expression of neutrophil plasticity. Numerous studies demonstrate the release of NETs (NETosis) as an important defense mechanism. However, recent data link dysregulation of the innate immune response, leading to marked NETosis, to the induction of inflammation and thrombosis. Severe SARS-CoV-2 infection (COVID-19) stands as a recently recognized example of a disease characterized by dysregulated immune response and increased release of NETs. It is a ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2025)
DOI
10.12681/eadd/55499
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55499
ND
55499
Εναλλακτικός τίτλος
Neutrophil plasticity and regulation of the inflammatory response
Συγγραφέας
Αντωνιάδου, Χριστίνα (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Σκένδρος Παναγιώτης
Μητρούλης Ιωάννης
Παπαγόρας Χαράλαμπος
Ρίτης Κωνσταντίνος
Κουκλάκης Γεώργιος
Τσιλιγγίρης Δημήτριος
Λιάπης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική ➨ Ανοσολογία
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Κλινική ιατρική, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Ουδετερόφιλα; Εξωκυττάρια ουδετεροφιλικά δίκτυα χρωματίνης; Θρομβοφλεγμονή; Ανοσοΐνωση; COVID-19; Krüppel-like factor 2 (KLF2); Δεοξυριβονουκλεάση I (DNase I); JAK1/2; Ιντερλευκίνη 6 (IL-6)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.