Ομοιόμορφα κατανεμημένες ακολουθίες ως προς αναλλοίωτα μέτρα και πυκνότητα μέτρων Radon

Περίληψη

Το περιεχόμενο της παρούσης διδακτορικής διατριβής χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος φέρει τον τίτλο «Αναλλοίωτα μέτρα ως προς λοξά γινόμενα και ομοιόμορφα κατανεμημένες ακολουθίες». Εδώ αποδεικνύουμε ότι «σχεδόν όλες» οι ακολουθίες (r1,r2,…rn,…) θετικών ακεραίων έχουν την ακόλουθη «καθολική» ιδιότητα: Αν (X,μ) είναι ένας χώρος μέτρου, όπου ο X είναι ένας συμπαγής μετρικός χώρος, ενώ το μ είναι ένα Borel μέτρο πιθανότητας στον X και αν επιπλέον θεωρήσουμε μια ακολουθία Φ1,Φ2,…,Φn,… συνεχών συναρτήσεων στον (X,μ), οι οποίες μετατίθενται και διατηρούν το μέτρο μ, με την ιδιότητα η δράση (ως προς τη σύνθεση) στον χώρο (X,μ) της ημιομάδας με γεννήτορες την ακολουθία Φ1,Φ2,…,Φn,… να είναι μοναδικά εργοδική και ισοσυνεχής, τότε για κάθε x στο X, η ακολουθία w1,w2,…wn,…, όπου wn:=Φrn(…(Φ2(Φ1(x)))…) είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη ως προς το μέτρο μ. Το δεύτερο μέρος φέρει τον τίτλο «Ισχυροποιώντας το Θεώρημα Πυκνότητας Lebesgue στο σύνολο των πραγματικών αριθμών για μέτρα Radon». Ο S. Ulam ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The context of this PhD thesis is divided into two parts. The first part is entitled as “Invariant measures for skew products and uniformly distributed sequences”. We prove that “almost all” sequences (r1,r2,…rn,…) of positive integers have the following “universal” property: Whenever (X,μ) is a Borel probability compact metric space and Φ1,Φ2,…,Φn,… a sequence of commuting measure preserving continuous maps on (X,μ) such that the action (by composition) on (X,μ) of the semigroup with generators Φ1,Φ2,…,Φn,… is uniquely ergodic and equicontinuous, then for every x in X the sequence w1,w2,…,wn,…, where wn:=Φrn(…(Φ2(Φ1(x)))…) is uniformly distributed for μ. The second part is entitled as “Strengthening the Lebesgue density theorem in the set of real numbers for Radon measures”. S. Ulam on 1937 in the Scottish Book asks if we can strengthen the Lebesgue density theorem. Applying a constructive method of C. Gryllakis we give an affirmative answer to Ulam’s problem for every Radon measure ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2026)
DOI
10.12681/eadd/55446
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55446
ND
55446
Εναλλακτικός τίτλος
Uniformly distributed sequencies under invariant measures and Radon measures' density
Συγγραφέας
Γεωργόπουλος, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών. Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Εξεταστική επιτροπή
Τσαρπαλιάς Αθανάσιος
Χατζηαφράτης Τηλέμαχος
Γρυλλάκης Κωνσταντίνος
Παπαναστασίου Νικόλαος
Μερκουράκης Σοφοκλής
Μαχαιράς Νικόλαος
Κουμουλλής Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά ➨ Μαθηματική ανάλυση
Λέξεις-κλειδιά
Ομοιόμορφα κατανεμημένες ακολουθίες; Αναλλοίωτα μέτρα; Θεώρημα πυκνότητας Lebesgue; Μέτρο Radon; Ατομικά και μη-ατομικά μέτρα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.