Συγκριτική μελέτη και διερεύνηση στοιχείων (ή δομών) των βιοεπιστημών στη δημιουργία έργων τέχνης: προσέγγιση της διασύνδεσης των δύο χώρων, μέσω της πειραματικής διαδικασίας της χημικής σύνθεσης των δενδριμερών μορίων, με την αξιοποίηση της ψηφιακής αναπαράστασης

Περίληψη

H παρούσα πρόταση έρευνας εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της τέχνης των νέων μέσων, της τεχνολογίας και των βιοεπιστημών, ενός σχετικά πρόσφατα αναπτυσσόμενου κλάδου –με αυτή τη διάρθρωση– της σύγχρονης τέχνης. Εντούτοις, συνιστά ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο πεδίο έρευνας καθώς, στις απαρχές του 21ου αιώνα, εμφανίζεται ως επίσημο αντικείμενο ακαδημαϊκών σπουδών, αναδεικνύοντας τις πρωτοβουλίες και υπογραμμίζοντας τη διάθεση για τη διασύνδεση της βιοτεχνολογίας με την τέχνη. Η εν λόγω μελέτη εγείρει ερωτήματα σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η τέχνη και η βιοτεχνολογία, εκκινώντας από διαφορετικές αφετηρίες, διαπραγματεύονται τις μεταξύ τους σχέσεις αλληλόδρασης και ταύτισης, και αναπτύσσουν (ή όχι) κοινές τομές και συμπληρωματικότητα. Βασίζεται σε θεωρητικές προοπτικές, καλλιτεχνικές πρακτικές, δημόσια πειράματα, που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, στο θεωρητικό πλαίσιο του ως άνω κοινού χώρου, με βασικούς εκπροσώπους τους: Snow, Pickering, Born & Barry, Penny, Stanley, Yet ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This research proposal is situated in the broader context of new media, technology and life sciences Art, a relatively recently developing branch –with this structure– of contemporary Art. However, it constitutes a rapidly developing field of research, as at the beginning of the 21st century, it emerges as a formal subject of academic study, highlighting initiatives and emphasizing the desire to link biotechnology and art. This study raises questions about the ways in which art and biotechnology, commencing from different starting points, negotiate their interrelationships of interaction and identification and develop (or not) common breakthroughs and complementarity. It is based on theoretical perspectives, artistic practices, public experiments, developed in the last decades, within the theoretical framework of the aforementioned common space, with Snow, Pickering, Born & Barry, Penny, Stanley, Yetisen, Williams, HCI community, DIYbio, Mitchell, Kac, Catts & Zurr, Radomska, Synthetic ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55423
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55423
ND
55423
Εναλλακτικός τίτλος
Artistic research on the correlation between visual arts and biosciences: a comparative study and research on elements (or structures) of bio sciences in the creation of works of art (bio-art): an approach of interconnection via the experimental process of chemical synthesis of dendrimer molecules, utilizing digital representation
Συγγραφέας
Φράγκου, Αγγελική (Πατρώνυμο: Θεόδωρος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ). Σχολή Καλών Τεχνών. Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Εξεταστική επιτροπή
Μελανίτης Ιωάννης
Ξαγοράρης Ζαφείριος
Κουμάντου Βασιλική
Χατζησάββα Ερατώ
Δεμέτζος Κωνσταντίνος
Καζάζης Γεώργιος
Βελώνης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική) ➨ Εικαστικές τέχνες
Λέξεις-κλειδιά
Νέα μέσα; Ψηφιακή αναπαράσταση; Βιοτέχνη; Τέχνη τεχνητού; Βιοϋλικά; Βιοεπιστήμη; Υβριδικά μοντέλα; Πειραματισμός στην τέχνη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)