Η εκκλησιαστική μουσική στους δίσκους των 78 στροφών: μουσικολογικό περιεχόμενο και κοινωνιολογικά συμφραζόμενα

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής, όπως περιγράφεται και στον τίτλο της, ασχολείται με τις ηχογραφήσεις της Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής μουσικής στη δισκογραφία του γραμμοφώνου (78 στροφών). Το χρονικό πλαίσιο στο οποίο εκτείνεται η έρευνα ορίζεται από τις ηχογραφήσεις, δηλαδή από το 1907 ως χρονολογία εκκίνησης, που πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες ως τα μέσα της δεκαετίας του 1950. Η έρευνα στηρίζεται και τροφοδοτείται από τον εκτενή πίνακα των ηχογραφήσεων που έχει στοιχειοθετηθεί από τη γράφουσα από το 2015 και εξής και συμπληρώνεται διαρκώς. Ειδικότερα, η Διατριβή εξετάζει τη συμβολή της ηχογραφημένης εκκλησιαστικής μουσικής μέσω της ερμηνευτικής και αισθητικής προσέγγισης του ρεπερτορίου κατά την εποχή των ηχογραφήσεων, εφόσον η καινοτομία του γραμμοφώνου πέτυχε κάτι σπουδαίο: την καταγραφή μιας έως τότε προφορικής παράδοσης και την αποτύπωση των διαφόρων σχολών της ψαλτικής τέχνης και της πολυφωνικής εκκλησιαστικής μουσικής. Επομένως, το μουσικολογικό περιεχόμενο των ηχ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this Doctoral Thesis, as described in its title, deals with the recordings of Orthodox Church music in the gramophone discography (78rpm). The time frame in which the research extends is defined by the recordings, i.e. from 1907 as the starting date when the first ones were made until the mid-1950s. The research is supported and fed by the extensive table of recordings compiled by the writer from in 2015 onwards and is constantly being supplemented. In particular, the Dissertation examines the contribution of recorded church music through the interpretative and aesthetic approach of the repertoire during the era of recordings, since the innovation of the gramophone achieved something great: the recording of an oral tradition until then and the recording of the various schools of chanting art and polyphonic church music. Therefore, the musicological content of the recorded testimonies is analyzed through the audio recording in the Byzantine notation and in the European mu ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2026)
DOI
10.12681/eadd/55417
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55417
ND
55417
Εναλλακτικός τίτλος
The ecclesiastical music in 78rpm gramophone records: musicological content and sociological context
Συγγραφέας
Καπκίδη, Μαρία (Πατρώνυμο: Σταύρος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Μουσικών Σπουδών. Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Ανδρίκος Νικόλαος
Σκούλιος Μάρκος
Παπαδάκη Ειρήνη
Κοκκώνης Γεώργιος
Καλαϊτζίδης Κυριάκος
Χαλδαιάκης Αχιλλεύς
Στρουμπάκης ΜΙχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική) ➨ Μουσική
Λέξεις-κλειδιά
Εκκλησιαστική μουσική; Βυζαντινή μουσική; Εθνομουσικολογία; Κοινωνιολογία; Μουσικολογικές αναλύσεις; Ηχογραφήσεις; Ψαλτική τέχνη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.