Γνωσιακή αξιολόγηση και εξάσκηση με χρήση τεχνολογιών κινητής τηλεφωνίας

Περίληψη

Η αύξηση του ποσοστού των ατόμων που παρουσιάζουν νευροεκφυλιστικές διαταραχές και η έλλειψη αποτελεσματικής θεραπείας τους, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μη φαρμακολογικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση της γνωσιακής έκπτωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εφαρμογές υγείας για κινητές συσκευές (mobile Health applications - mHealth apps) έχουν αναδειχθεί ως ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο για τον εντοπισμό γνωσιακών διαταραχών και την παροχή εστιασμένης εξάσκησης ασθενών. Ωστόσο, η προσβασιμότητα των εφαρμογών mHealth για ενήλικες, που ενσωματώνουν απρόσκοπτα ολοκληρωμένη γνωσιακή εξάσκηση, αξιολόγηση και παρακολούθηση, ενώ ταυτόχρονα εκτείνονται σε διάφορους γνωσιακούς τομείς, είναι ιδιαίτερα σπάνια.Για να γεφυρωθεί αυτό το κενό, αναπτύχθηκε η mHealth RODI. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζεται μια διεξοδική διερεύνηση της εφαρμογής και της λειτουργικότητας της. Αρχικά πραγματοποιείται μια εις βάθος ανασκόπηση του θεωρητικού υποβάθρου και των προηγούμενων ερευνών που συνέβαλαν στην ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the face of the increasing prevalence of neurodegenerative disorders and the lack of effective treatment, there is growing interest in non-pharmacological approaches to counter cognitive decline. In this context, mobile health applications (mHealth apps) have emerged as a promising tool for detecting cognitive disorders and delivering focused patient training. Nevertheless, the accessibility of mHealth applications that seamlessly incorporate comprehensive cognitive training, evaluation, and monitoring spanning diverse cognitive domains for the adult demographic is notably scarce.To bridge this void, the mHealth RODI application was meticulously developed. In this doctoral thesis a thorough exploration of the implementation and functionality of the RODI application is provided. The dissertation commences with an in-depth review of the theoretical background and previous research that contributed to its conceptualization. Following this introduction, the mHealth app RODI is presented ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2025)
DOI
10.12681/eadd/55363
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55363
ND
55363
Εναλλακτικός τίτλος
Cognitive assessment and training using mobile technologies
Συγγραφέας
Γιαννοπούλου, Παναγιώτα (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής. Τμήμα Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Βλάμος Παναγιώτης
Χρυσικόπουλος Βασίλειος
Παπαλάσκαρη Μαρία-Άντζελα
Βραχάτης Αριστείδης
Καλλές Δημήτριος
Ανδρόνικος Θεόδωρος
Έξαρχος Θεμιστοκλής
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική ➨ Βιοπληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Eφαρμογές υγείας για κινητά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.