Πιθανολογική εκτίμηση και αποάθροιση της σεισμικής επικινδυνότητας του Ελληνικού χώρου με τη συγκριτική αξιολόγηση αριθμητικών μεθόδων και αναλύσεων με τη χρήση συνθετικών καταλόγων

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή εξετάζονται διάφορες πτυχές της Πιθανολογικής Εκτίμησης της Σεισμικής Επικινδυνότητας (ΠΕΣΕ) για τον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου, με αξιοποίηση διαφορετικών μεθοδολογικών εργαλείων, όπως σύγχρονων σχετικών κωδίκων (Openquake) και μίας μεθόδου προσομοίωσης τύπου Monte Carlo (με τη χρήση συνθετικών καταλόγων σεισμικότητας). Γίνεται συγκριτική αξιολόγηση των 5 κυριότερων μοντέλων επιφανειακών σεισμικών πηγών για τον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου και 15 πρόσφατων εμπειρικών σχέσεων πρόβλεψης της Ισχυρής Σεισμικής Κίνησης (Ι.Σ.Κ.) ή GMPE. Προτείνεται ένα λογικό δέντρο για την υλοποίηση υπολογισμών ΠΕΣΕ και βάσει αυτού δημιουργείται ένας επικαιροποιημένος χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας για τον Ελληνικό χώρο. Από τη σύγκρισή του με τον ΝΕΑΚ2003 παρατηρείται ότι οι τιμές μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης (PGA) του τελευταίου είναι 1.5-2.5 φορές χαμηλότερες. Διενεργείται Ανάλυση Ευαισθησίας τύπου OFAT για τις παραμέτρους PGA και PGV (μέγιστη εδαφική ταχύτητα) σε 42 επιλεγμένες θέσ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present thesis, various aspects of the Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) for the broader Aegean area are examined, with the use of different methodological tools, such as modern relevant codes (OpenQuake) and a Monte Carlo simulation approach (with the use of synthetic seismicity catalogs). We perform A comparative evaluation of the 5 main areal seismic source models available for the broader Aegean area and of 15 recent Ground Motion Prediction Equations (GMPE). A logic tree is proposed and used for the creation of an updated seismic hazard map for the broader Aegean area. From its comparison with NEAK2003, we conclude that the latter underestimates the seismic hazard by 1.5-2.5 times. An OFAT Sensitivity Analysis is conducted for Peak Ground Acceleration and Velocity (PGA and PGV, respectively) in 42 selected sites of the Greek area, to identify the controlling factors that mostly affect PSHA results. The controlling factors considered are the seismic source model ( ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2025)
DOI
10.12681/eadd/55351
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55351
ND
55351
Εναλλακτικός τίτλος
Probabilistic assessment and deaggregation of seismic hazard of the Greek area with the comparative evaluation of numerical methods and analyzes using synthetic catalogs
Συγγραφέας
Κερκένου, Αθανασία (Πατρώνυμο: Σταύρος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Παπαζάχος Κωνσταντίνος
Μάργαρης Βασίλειος
Παπαϊωάννου Χρήστος
Χατζηδημητρίου Παναγιώτης
Καρακώστας Βασίλειος
Σκορδύλης Εμμανουήλ
Σέξτος Αναστάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Γεωφυσική
Λέξεις-κλειδιά
Σεισμική επικινδυνότητα; Ανάλυση ευαισθησίας; Αποάθροιση; Συνθετικοί κατάλογοι σεισμικότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.