Ανάπτυξη και εφαρμογές αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό ξενοβιοτικών ενώσεων σε ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς θαλάσσιων οικοσυστημάτων: εκτίμηση επικινδυνότητας

Περίληψη

Ένα από τα μείζονα θέματα των τελευταίων ετών αποτελεί ο έλεγχος της υπολειμματικότητας οργανικών ρύπων σε περιβαλλοντικά υποστρώματα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη αξιόπιστων αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό τους. Αν και αυξάνεται ο αριθμός των ερευνών για την εκτίμηση των συγκεντρώσεων οργανικών ρύπων στο περιβάλλον, η πλειοψηφία τους ασχολείται κυρίως με επιφανειακά ύδατα και έδαφος, ενώ είναι λιγοστές αυτές που ασχολούνται με τα υδάτινα οικοσυστήματα, καθώς και τους οργανισμούς που ζούνε σε αυτά. Στην παρούσα Διατριβή αναπτύχθηκαν και επικυρώθηκαν αναλυτικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό 14 επιλεγμένων πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (PCBs) και 4 μεταβολιτών νιτροφουρανίων σε δείγματα ιχθυρών και θαλασσινών. Οι μέθοδοι τελικά εφαρμόστηκαν σε περιοχές της Ελλάδας και της Πορτογαλίας, που είναι δέκτες διαφορετικών ρύπων ανθρωπογενούς προέλευσης. Κριτήρια για την επιλογή των ενώσεων ήταν η παρουσία τους στο περιβάλλον, καθώς συμπεριλήφθηκαν ενώσεις των οποίων η χρήση έχε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

One of the major issues of recent years is the control of the residuality of organic pollutants in various environmental substrates, which necessitates the development of reliable analytical methods for their detection. In recent years, the number of studies dealing with the development and application of analytical methods to estimate the concentration levels and fate of such xenobiotic compounds in the environment is constantly increasing. Most of these studies deal mainly with surface water and soil, but there is a lack of data on aquatic ecosystems, as well as on the organisms that live in them. In this Thesis, analytical methods were developed and validated for the determination of 14 selected polychlorinated biphenyls (PCBs) and 4 nitrofuran metabolites in fish and seafood samples. The methods were finally applied in areas of Greece and Portugal, where, apart from other man-made activities, aquaculture also operates. Criteria for the selection of the compounds were their constant ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2026)
DOI
10.12681/eadd/55350
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55350
ND
55350
Εναλλακτικός τίτλος
Development and applications of analytical methodologies for the determination of xenobiotics in animals and plants of marine ecosystems: risk assessment
Συγγραφέας
Τραντόπουλος, Επαμεινώνδας (Πατρώνυμο: Πέτρος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Αλμπάνης Τριαντάφυλλος
Σακκάς Βασίλειος
Λεονάρδος Ιωάννης
Κωνσταντίνου Ιωάννης
Χελά Δήμητρα
Βλεσσίδης Αθανάσιος
Αντωνοπούλου Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Χημεία, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Ξενοβιοτικές ουσίες; Υδρόβιοι οργανισμοί; Αναλυτικές μέθοδοι; Αέρια χρωματογραφία; Υγρή χρωματογραφία; Εκτίμηση επικινδυνότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.