Παραγωγή εδώδιμων επικαλυπτικών μεμβρανών με χρήση βιοπολυμερών: μελέτη ιδιοτήτων και εφαρμογή σε ενεργό συσκευασία τροφίμων

Περίληψη

Ως εδώδιμες επικαλυπτικές μεμβράνες ορίζονται (i) οι αποτελούμενες από εδώδιμα υλικά λεπτές στρώσεις που παρασκευάζονται για την επικάλυψη τροφίμων ή τοποθετούνται μεταξύ των συστατικών τους (εδώδιμες μεμβράνες) και (ii) τα υλικά συσκευασίας προερχόμενα από φυσικά πολυμερή, τα οποία εφαρμόζονται στα τρόφιμα κυρίως με ψεκασμό ή εμβάπτιση (εδώδιμες επικαλύψεις). Και στις δύο περιπτώσεις καταναλώνονται μαζί με το τρόφιμο και έχουν ως στόχο να το προστατέψουν από παράγοντες αλλοίωσης, να βελτιώσουν τα χαρακτηριστικά του και να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του. Μέσω των εδώδιμων επικαλυπτικών μεμβρανών είναι δυνατό επίσης να προστεθούν στα τρόφιμα ορισμένες επιπλέον δράσεις, π.χ. με την ενσωμάτωση σε αυτές ενός αντιοξειδωτικού ή αντιμικροβιακού παράγοντα. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των εδώδιμων επικαλυπτικών μεμβρανών, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επιλογή των κατάλληλων συστατικών, στις καλύτερες αναλογίες, σε συνδυασμό με την ενδεδειγμένη μέθοδο παρασκευής και εφαρμογής ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Edible films/coatings are defined as (i) thin layers made of edible materials that are prepared to coat foods or placed between their components (edible films) and (ii) packaging materials derived from natural polymers, which are applied to foods mainly by spraying or immersion (edible coatings). In both cases, they are consumed together with the food and aim to protect it from spoilage factors, improve its characteristics and extend its shelf life. Through the edible films/coatings, it is also possible to add certain additional activities to the food, e.g., by incorporating into them an antioxidant or antimicrobial agent. To ensure the effectiveness of edible films/coatings, a necessary condition is the selection of the appropriate ingredients, in the appropriate proportions, in combination with the suitable method of preparation and application to the product. The purpose of this thesis is to contribute to the evolution of food preservation technology via the creation of innovative c ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55336
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55336
ND
55336
Εναλλακτικός τίτλος
Production of edible films/coatings using biopolymers: study of their properties and use in active food packaging
Συγγραφέας
Μπιζύμης, Άγγελος-Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών. Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
Εξεταστική επιτροπή
Τζιά Κωνσταντίνα
Ωραιοπούλου Βασιλική
Κορδάτος Κωνσταντίνος
Ταούκης Πέτρος
Παπαδάκης Σ.
Κροκίδα Μαγδαληνή
Μαμμά Διόμη
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού ➨ Χημεία και Τεχνολογία διεργασιών
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού ➨ Χημική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Εδώδιμες επικαλυπτικές μεμβράνες; Νανοϋλικά; Βιοπολυμερή; Ενεργή συσκευασία; Συντήρηση τροφίμων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.