Ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών πολυμερισμού

Περίληψη

Λαμβάνοντας υπόψιν τη συνεχή κατανάλωση των ορυκτών πόρων και το γεγονός ότι πρόκειται για πεπερασμένες πρώτες ύλες, η χρήση πράσινων πολυμερών κρίνεται πλέον αναγκαία. O όρος «πράσινα» περιγράφει υλικά που παρουσιάζουν «πράσινες» ιδιότητες (π.χ. βιολογική προέλευση και/ή βιοαποικοδομησιμότητα) και παράγονται μέσω βιώσιμων διεργασιών που διεξάγονται υπό ήπιες συνθήκες και δεν απαιτούν χημικούς καταλύτες ή τοξικούς διαλύτες. Τα πραγματικά πράσινα υλικά οφείλουν να συνδυάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Συνεπώς, τα ενζυμικά συντεθειμένα, προερχόμενα από ανανεώσιμες πρώτες ύλες και/ή βιοδιασπώμενα πολυμερή δύνανται να θεωρηθούν πραγματικά πράσινα. Ο βασικός στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η παραγωγή των προερχόμενων από ανανεώσιμες πρώτες ύλες πολυμερών πολυ(ηλεκτρικός βουτυλεστέρας) (poly(butylene succinate) ή PBS) και πολυ(2,5-φουρανοδιικός βουτυλεστέρας) (poly(butylene 2,5-furandicarboxylic acid) ή PBF) μέσω βιώσιμων οδών (ενζυμικός προπολυμερισμός σε συνδυασμό με χαμηλής θερ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Given the fossil fuel crisis and the steady consumption of finite resources, green polymers are becoming necessary. The term “green” describes materials that present green properties (such as biological origin and/or biodegradability) and are produced via sustainable processes conducted under mild conditions and not requiring chemical catalysts or toxic solvents. Truly green materials must combine these characteristics; consequently, enzymatically synthesized bio-based and/or biodegradable polymers can be characterized as truly green. The main scope of this research work was to produce the bio-based polymers poly(butylene succinate) (PBS) and poly(butylene 2,5-furandicarboxylate) (PBF) in a sustainable route, i.e., enzymatic prepolymerization combined with low-temperature post-polymerization. In addition to their sustainability, other characteristics we aim for in these materials include high purity in terms of metal catalyst residues and side reactions’ by-products and controlled mole ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2025)
DOI
10.12681/eadd/55334
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55334
ND
55334
Εναλλακτικός τίτλος
Development of environmentally friendly polymerization processes
Συγγραφέας
Γκουντέλα, Χριστίνα (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών. Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμερών
Εξεταστική επιτροπή
Βουγιούκα Σταματίνα
Παπασπυρίδης Κωνσταντίνος
Τόπακας Ευάγγελος
Ταραντίλη Πετρούλα
Δέτση Αναστασία
Σταμάτης Χαράλαμπος
Nikodinovic-Runic Jasmina
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού ➨ Χημική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Βιοκατάλυση; Πολυ(ηλεκτρικός βουτυλεστέρας); Πολυ(φουρανοδιικός βουτυλεστέρας); Μεταπολυμερισμός; ΠΣΚ; Εγκλεισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.