Ανάπτυξη μεθόδων πρόβλεψης της οικοτοξικολογικής συμπεριφοράς αναδυόμενων ρυπαντών (emerging pollutants)

Περίληψη

Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής αποτελεί η ανάπτυξη μεθόδων για την πρόβλεψη της τοξικολογικής συμπεριφοράς αναδυόμενων ρυπαντών στο περιβάλλον. Ως αναδυόμενοι ρυπαντές ορίζονται δυνητικά τοξικές ουσίες, οι οποίες δε βρίσκονται φυσικά στο περιβάλλον, αλλά παρ’όλα αυτά έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν σε αυτό (πχ. φυτοφάρμακα, φάρμακα, είδη προσωπικής φροντίδας κ.ά.). Η περιβαλλοντική τοξικότητα που ενδιαφέρει την παρούσα διδακτορική διατριβή αναφέρεται στην περιβαλλοντική ευκινησία των αναδυόμενων ρυπαντών σε ζώντες οργανισμούς (βιοσυσσώρευση), καθώς και στις επιπτώσεις τους (π.χ. θανατηφόρα ή αποτελεσματική συγκέντρωση) σε αυτούς, ενώ η μελέτη επικεντρώνεται σε υδατικά συστήματα, τα οποία αποτελούν και τον τελικό αποδέκτη της δεδομένης ρύπανσης. Στόχος της Διδακτορικής Διατριβής είναι η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων με βάση την βιομιμητική χρωματογραφία, οι οποίες να μπορούν να προταθούν ως αξιόπιστα εργαλεία πρόβλεψης και εκτίμησης του περιβαλλοντικού κινδύνου αναδυόμενων ρυπαντ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of the present PhD thesis is the development of methods for the prediction of the toxicological behavior of emerging pollutants in the environment. Emerging pollutants are defined as potentially toxic substances, which are not naturally found in the environment, but nevertheless have the potential to enter it (e.g. pesticides, medicines, personal care products, etc.). The environmental toxicity of interest to this PhD thesis refers to the environmental mobility of emerging pollutants in living organisms (bioaccumulation), as well as their effects (e.g. lethal or effective concentration) on them, while the study focuses on water organisms, which are the final recipient of the given pollution. The aim of the PhD thesis is the development of innovative methods based on biomimetic chromatography, which can be proposed as reliable tools for the prediction and assessment of the environmental risk of emerging pollutants. Biomimetic chromatography uses columns with immobilized biom ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2025)
DOI
10.12681/eadd/55333
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55333
ND
55333
Εναλλακτικός τίτλος
Method development for the prediction of the ecotoxicological behavior of emerging pollutants
Συγγραφέας
Στεργιόπουλος, Χρύσανθος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Χημικών Επιστημών. Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Όξενκιουν-Πετροπούλου Μαρία
Χαραλάμπους Αικατερίνη-Ιωάννα
Παππά Αθηνά
Δέτση Αναστασία
Τζαμτζής-Πιλάλης Νικόλαος
Λυμπεράτος Γεράσιμος
Τσόπελας Φώτιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Αναλυτική χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Οικοτοξικότητα; Αναδυόμενοι ρύποι; Φυτοφάρμακα; Φαρμακευτικές ενώσεις; Βιομιμητική χρωματογραφία; Δείκτης μερισμού οκτανόλης-νερού; Εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου; Αντιηλιακές ενώσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.