Σύνθεση νέων βιοδραστικών μορίων και ανάπτυξη συστημάτων εγκλεισμού τους σε νανοφορείς

Περίληψη

Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής αποτέλεσε αρχικά η ανάπτυξη μιας «χημικής βιβλιοθήκης» με νέα συνθετικά ανάλογα της οικογένειας των κιναζολινονών και των ωρονών. Η «χημική βιβλιοθήκη αναπτύχθηκε με σκοπό τη μελέτη της σχέσης δομής-βιολογικής δράσης. Τα δομικά ανάλογα με την ισχυρότερη δράση αξιοποιήθηκαν περεταίρω μέσω του εγκλεισμού τους σε επιλεγμένους νανοφορείς. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή επιτεύχθηκε ο σχεδιασμός, η σύνθεση καθώς και ο χαρακτηρισμός κιναζολινικών αναλόγων και ωρονών, τα περισσότερα από αυτά νέα στην βιβλιογραφία. Οι ενώσεις που συντέθηκαν ταυτοποιήθηκαν μέσω της φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (1Η και 13C NMR), φασματομετρία μάζας υψηλής ανάλυσης (HR-MS) και φασματοσκοπία υπερύθρου (FT-IR). Συγκεκριμένα, σχεδιάστηκαν πέντε σειρές κιναζολινικών παραγώγων Α, Β, Γ, Δ και Ε. Η Σειρά Α περιλαμβάνει τα ανάλογα της 3-αμινο-2-μεθυλο-6,7 υποκατεστημένων κιναζολινονών τα οποία συντέθηκαν σε δύο στάδια με τη χρήση μικροκυματικής ακτινοβολίας ως μ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the doctoral thesis was initially the development of a “chemical library” of novel, synthetic analogues of quinazolinones family and aurones. The “chemical library” was developed to study the relationship between the chemical structure and biological activity. The structurally modified analogues that showed promising in vitro biological activity were then encapsulated in biodegradable carriers. In the present PhD thesis the design, synthesis and characterization of quinazolinones and aurones analogues, most of them new to the literature, were achieved. The compounds were identified through nuclear magnetic resonance spectroscopy (1H and 13C NMR), high resolution mass spectrometry (HR-MS) and Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR).Specifically, five series of quinazolinones derivatives A, B, C, D and E were designed. Series A includes the analogues of 3-amino-2-methyl-6,7-substituted quinazolinones which were synthesized in two steps using microwave irradiation as me ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2025)
DOI
10.12681/eadd/55331
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55331
ND
55331
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis of new bioactive compounds and encapsulation development systems in nanoparticles
Συγγραφέας
Μπαϊρακτάρη, Μαρία (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Χημικών Επιστημών. Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Δέτση Αναστασία
Καλογεροπούλου Θεοδώρα
Φυλακτακίδου Κωνσταντίνα
Βουγιούκα Σταματίνα
Παυλάτου Ευαγγελία
Προυσής Κυριάκος
Χαμηλάκης Στυλιανός
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Οργανική χημεία
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Χημεία, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Κιναζολινόνες; Βαθέως εύτηκτοι διαλύτες; Φυσικοί βαθέως εύτηκτικοι διαλύτες; Αλληλεπίδραση με το DNA; Αλληλεπίδραση με το CT DNA; Κυκλοδεξρίνες; Πολυγαλακτικό οξύ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.