Νομοθετικό καθεστώς για τις εθνικές προστατευόμενες περιοχές στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιφερειακής ανάπτυξης

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική έρευνα αντιπαραβάλει δύο βασικές θεματικές, την εξελικτική πορεία του Ευρωπαϊκού και του Εθνικού Δικαίου σε σχέση με τη διατήρηση και περιφερειακή ανάπτυξη των Εθνικών Προστατευόμενων Περιοχών. Σκοπός της έρευνας είναι να προσεγγίσει όσο το δυνατόν πληρέστερα τις Ευρωπαϊκές νομοθετικές Πράξεις / Οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ καθώς και τους σχετικούς κανονισμούς της Πολιτικής Συνοχής σε σχέση με την αντίστοιχη Εθνική Νομοθεσία επιχειρώντας έτσι να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες των κανόνων δικαίου, εξετάζοντας την ιστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας και στη συνέχεια τη συσχέτιση της Εθνικής Νομοθεσίας με σημαντικά εθνικά γεγονότα και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Περαιτέρω, η έρευνα εξειδικεύεται αναλύοντας τα επιχειρησιακά έργα που εγκρίθηκαν την προγραμματική περίοδο 2014-2020 μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων με δικαιούχους τους μέχρι πρότινος Φορείς Διαχείρισης έξι Εθνικών Δρυμών της Ελλάδας. Στη διατριβή επιχει ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present doctoral research contrasts two main topics, the development path of European and Greek Law in relation to the conservation and regional development of National Protected Areas. The purpose of the investigation is to approach as closely as possible the European legislative Acts / Directives 79/409/EEC and 92/43/EEC as well as relevant Cohesion Policy regulations their adaptation to National Legislation, thus attempting to highlight the specificities of the rules of law; by examining the historical development of European and National Legislation and then the correlation of National Legislation with important national events and the goals of sustainable development. Furthermore, the research specializes in analyzing the operational projects approved in the programming period 2014-2020 through the European Structural and Investment Funds with the former Management Bodies of six National Parks of Greece as beneficiaries. The dissertation attempted to trace the harmonization of ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2025)
DOI
10.12681/eadd/55323
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55323
ND
55323
Εναλλακτικός τίτλος
Legislative status for the national protected areas in the context of European regional development
Συγγραφέας
Ζηκούλη, Αθηνά (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων
Εξεταστική επιτροπή
Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα
Τσιτσώνη Θέκλα
Διαμαντόπουλος Γεώργιος
Ταμπάκης Στυλιανός
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
Διαμαντοπούλου Μαρία
Μητσόπουλος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία ➨ Δασολογία
Λέξεις-κλειδιά
Προστατευόμενες περιοχές; Εθνικοί δρυμοί; Περιφερειακή ανάπτυξη; Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.