Smart CAT: μηχανική εκμάθηση για διαμορφώσιμες αξιολογήσεις μαθητών σε εκπαιδευτικά παιχνίδια

Περίληψη

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής εκπαίδευσης καθώς παρέχουν νέες ευκαιρίες για ενεργητική μάθηση και μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά την ανάπτυξη σύνθετων ικανοτήτων που θεωρούνται κρίσιμες για τους ανθρώπους του 21ου αιώνα. Ωστόσο, η αξιολόγηση αυτών των ικανοτήτων με τυποποιημένα τεστ (π.χ. ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών) είναι μια δύσκολη, αν όχι αδύνατη, εργασία. Συνεπώς, έχει μεγάλη σημασία η ανάπτυξη νέων εργαλείων αξιολόγησης που βασίζονται σε εκπαιδευτικές μεθοδολογίες αξιολόγησης. Σε αυτή τη διατριβή, χρησιμοποιούμε μια μεθοδολογία αξιολόγησης που ονομάζεται Stealth Assessment (SA) και αναπτύσσουμε ένα λογισμικό αξιολόγησης για εκπαιδευτικά παιχνίδια. Η SA είναι μια μεθοδολογία αξιολόγησης που χρησιμοποιεί (α) σχεδιασμό που βασίζεται σε στατιστικά μοντέλα που επιτρέπουν τη διαμόρφωση αξιολογήσεων σε διαφορετικές δομές ικανότητας και (β) τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα επίπεδα γνώσης των μα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Serious games being at the forefront of digital education provide new opportunities for active learning and can effectively support the development of complex competencies that are considered to be critical for the people of the 21st century. Nonetheless, assessing such competencies with standard tests (e.g. multiple choice questionnaires) is a hard, if not impossible, task. Therefore, developing new assessment tools that hold educational value and rely on principled methodologies is of great importance. In this thesis, we utilize a data-driven assessment methodology called Stealth Assessment (SA) and develop an assessment software tool based on it for serious games. SA is an assessment methodology that uses (a) Evidence Centered Design to allow the configuration of assessments on different competence structures and (b) Machine Learning technology to produce inferences regarding the learners’ mastery levels on respective competencies. Despite SA being a proven methodology, its applicat ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Serious games die vooroplopen in digitaal onderwijs bieden nieuwe kansen voor actief leren en kunnen effectief de ontwikkeling ondersteunen van complexe competenties die als cruciaal worden beschouwd voor de mensen van de 21e eeuw. Desalniettemin is het beoordelen van dergelijke competenties met standaardtests (bijv. Meerkeuzevragenlijsten) een moeilijke, zo niet onmogelijke taak. Daarom is het van groot belang om nieuwe beoordelingsinstrumenten te ontwikkelen die educatieve waarde hebben en vertrouwen op principiële methodologieën. In dit proefschrift gebruiken we een datagedreven beoordelingsmethodologie genaamd Stealth Assessment (SA) en ontwikkelen we een beoordelingssoftwaretool op basis hiervan voor serious games. SA is een beoordelingsmethodologie die gebruik maakt van (a) Evidence Centered Design om de configuratie van beoordelingen op verschillende competentiestructuren mogelijk te maken en (b) Machine Learning-technologie om conclusies te trekken over het beheersingsniveau va ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55310
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55310
ND
55310
Εναλλακτικός τίτλος
Smart CAT: machine learning for configurable assessments in serious games
Συγγραφέας
Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Open Universiteit
Εξεταστική επιτροπή
Westera Wim
Arnab Sylvester
Daskalu Mihai
Spronck Pieter
Jarodzka Halszka
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Αξιολόγηση μαθητών; Τεχνιτή νοημοσύνη; Μηχανική εκμάθηση; Εκπαιδευτικά παιχνίδια
Χώρα
Σουηδία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.