Χαρτογράφηση βυθομετρίας και θαλάσσιων ενδιαιτημάτων σε παράκτια ύδατα με τη χρήση δεδομένων παρατήρησης της Γης

Περίληψη

Στόχος της παρούσης έρευνας είναι να διερευνήσει και να παρέχει ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο πλαίσιο εφαρμογής των «δημοφιλέστερων» ημι-εμπειρικών αλγορίθμων ανάκτησης βαθυμετρίας από δορυφόρικά δεδομένα (SDB), του μοντέλου Lyzenga (1978, 1981, 1985, 2006) και του μοντέλου Stumpf et al. (2003), αποσκοπώντας στην παραγωγή αξιόπιστης, λεπτομερούς και χαμηλού κόστους αποτύπωσης των ρηχών παράκτιων περιοχών (βάθος έως 30 m). Η διερεύνηση των «συνθηκών» εφαρμογής τους υλοποιήθηκε σε τρεις περιοχές μελέτης στο Βόρειο, Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα). Οι αλγόριθμοι εφαρμόστηκαν αφενός μεν σε ανομοιογενείς πυθμένες στη ζώνη έως 20-25 m στις τρεις περιοχές, αφετέρου δε σε ομοιογενείς - λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του υποστρώματος και τα θαλάσσια ενδιαιτήματα όπως προέκυψαν από την εφαρμογή μεθόδων ταξινόμησης εικόνας στις περιοχές έρευνας. Χρησιμοποιήθηκαν in situ δεδομένα βάθους και τύπου υποστρώματος για τη βαθμονόμηση και την επαλήθευση των αλγορίθμων και την αξιολόγηση της ακρίβειας των ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this research is to explore and provide a scientifically based implementation framework of the most popular semi-empirical bathymetry retrieval algorithms from satellite data (SDB), the Lyzenga model (1978, 1981, 1985, 2006) and the Stumpf et al. al. (2003), to produce reliable, detailed and low-cost mapping of shallow coastal areas (up to 30 m depth). The study of the "conditions" of their application was carried out in three study areas in the North, Central and South Aegean (Greece). The algorithms were applied to heterogeneous bottoms in the zone up to 20-25 m in the three areas, on the one hand and to homogeneous ones - considering the type of substrate and marine habitats as derived from the application of image classification methods in the study areas, on the other. In situ data for depth and substrate type, were used to calibrate the algorithms and to verify and evaluate the accuracy of the retrieved depths. The link between the size of the training sample and the ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2025)
DOI
10.12681/eadd/55306
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55306
ND
55306
Εναλλακτικός τίτλος
Bathymetry and marine habitats mapping in coastal waters using Earth observation data
Συγγραφέας
Δρακοπούλου, Παρασκευή (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών. Τμήμα Γεωγραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Παρχαρίδης Ισαάκ
Καψιμάλης Βασίλειος
Παυλόπουλος Κοσμάς
Βασιλάκης Εμμανουήλ
Δράκου Ευαγγελία
Καρύμπαλης Ευθύμιος
Χαλκιάς Χρίστος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Επιστήμες περιβάλλοντος
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Γεωεπιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Δορυφορική βαθυμετρία; Πολυφασματικές εικόνες; Θαλάσσια ενδιαιτήματα; Γραμμικό μοντέλο; Μοντέλο αναλογιών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.