Η εννοιολόγηση και η συμβολοποιήση των γνωστικών πεδίων του μαθητή μέσω της χρήσης πολλάπλων σημειωτικών συστημάτων για την δόμηση επιστημονικού περιεχομένου: πολλαπλή γνωστική νοηματοδότηση

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή μελετά τους νοητικούς μηχανισμούς που διαμορφώνουν οι μαθητές/τριες για την κατανόηση των επιστημονικών εννοιών και κατά πόσον τα πολλαπλά σημειωτικά συστήματα διευκολύνουν την αναπαράσταση επιστημονικών εννοιών. Συγκεκριμένα, η εν λόγω ερευνητική μελέτη εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής κατασκευάζει γνωστικά σχήματα μέσω σημειωτικών πόρων, τα οργανώνει σε ένα ευρύτερο νοητικό πλαίσιο και κατασκευάζει γνωστικά πεδία. Επιχειρείται να μελετηθεί ποιος συνδυασμός σημειωτικών συστημάτων είναι πιο αποτελεσματικός από άλλους και με ποια σειρά, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν τις επιστημονικές έννοιες. Η παρούσα μελέτη λαμβάνει υπόψη ότι το προτεινόμενο θεωρητικό μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε θεματικό πεδίο. Με αυτό τον τρόπο φωτίζονται πτυχές της μαθησιακής διαδικασίας, καθώς συνδυάζονται διαφορετικά σημειωτικά συστήματα και καταγράφονται οι διαδικασίες των μαθητών για την κατασκευή της γνώσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι: α/ το λεκτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis studies the mental mechanisms formed by students to understand scientific concepts and whether multiple semiotic systems facilitate the representation of scientific concepts. Specifically, this research study focuses on how a student constructs cognitive schemas through semiotic resources, organizes them in a broader mental framework, and constructs cognitive fields. The research attempts to study which combination of semiotic systems is more effective than others and in what order can the students use them in irder to understand scientific concepts. The present study takes into consideration that the proposed theoretical model can be applied to any subject area. At this way, aspects of the learning process are mentioned, as different semiotic systems are combined and students' knowledge construction processes are recorded. The results of the research show that: a/ the verbal system of representation remains dominant and necessary for the understanding of scientifi ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2024)
DOI
10.12681/eadd/55303
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55303
ND
55303
Εναλλακτικός τίτλος
The creation and symbolisation of student's cognitive fields throught meaning making processes via multiple semiotic systems: scientific meaning through multiple representations
Συγγραφέας
Γεωργακοπούλου, Ελένη (Πατρώνυμο: Ανδρέας)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Σμυρναίου Ζαχαρούλα
Φουντοπούλου Μαρία-Ζωή
Μιχάλης Αθανάσιος
Φωτεινός Δημήτριος
Φρυδάκη Ευαγγελία
Μαμούρα Μαρία
Παπακωνσταντίνου Άλμπα-Αντιγόνη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, άλλοι τομείς
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Επιστημονικοί τομείς της εκπαίδευσης
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Γνωστική ανάπτυξη του παιδιού; Σημειωτική; Θεωρία αναπαραστάσεων; Πολλαπλές αναπαραστάσεις; Γνωστική ψυχολογία; Αναπαραστάσεις γνώσεις; Γλωσσικές αναπαραστάσεις; Νοητικές αναπαραστάσεις; Πολλαπλές αναπαραστάσεις; Συμβολικά συστήματα - αναπαραστάσεις; Συμβολικές αναπαραστάσεις; Αναπαραστάσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.