Δυναμική διαχείριση κυκλοφορίας σε αστικές λιμενικές περιοχές και διαδικασιών ελέγχου σε λιμένες με τη χρήση ευφυών και συνδεδεμένων ευφυών συστημάτων μεταφορών

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκε η δυναμική διαχείριση της κυκλοφορίας σε αστικές λιμενικές περιοχές και των διαδικασιών ελέγχου σε λιμένες με την χρήση Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS) και Συνδεδεμένων Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (C-ITS). Ειδικότερα, αναπτύχθηκαν δυναμικά μοντέλα ανίχνευσης επαναλαμβανόμενης συμφόρησης και μη-επαναλαμβανόμενης συμφόρησης λόγω συμβάντος σε αστικές λιμενικές λεωφόρους σε πραγματικό χρόνο βάσει των χαρακτηριστικών της εκάστοτε λεωφόρου και λιμενικής περιοχής. Στην συνέχεια, αναπτύχθηκαν αλγόριθμοι που ενσωματώνουν τα μοντέλα και βάσει των ανιχνεύσεων τους εξετάστηκε η εκτροπή των χρηστών από την αστική λιμενική λεωφόρο με την υποστήριξη κυκλοφοριακής προσομοίωσης. Η εφαρμογή των προτεινόμενων αλγορίθμων πραγματοποιήθηκε για οδικό τμήμα της παραλιακής λεωφόρου Όθωνος-Αμαλίας στην Πάτρα και βάσει ορισμένων δεικτών αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση της απόδοσης των αλγορίθμων ανίχνευσης επαναλαμβανόμενης συμφόρησης και μη-επαναλαμβανόμενης συμφόρησ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this thesis, the dynamic management of urban coastal traffic and port access control was studied utilizing Intelligent Transportation Systems (ITS) and Connected Intelligent Transportation Systems (C-ITS). More specifically, dynamic models were developed to detect, in real time, recurring congestion and non-recurring congestion occurred due to an incident in urban coastal road of a port city, based on the characteristics of the road and the port area. Furthermore, algorithms integrating the dynamic models were developed and, based on their detections, the diversion of users from the urban coastal road was examined with the support of traffic simulation. The implementation of the proposed algorithms was carried out for a road segment of the coastal Othonos-Amalias Avenue in Patras and based on defined evaluation indicators, the algorithms’ assessment for detecting recurring congestion and non-recurring congestion was performed. At the same time, the benefits owing to users’ diversion ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2025)
DOI
10.12681/eadd/55286
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55286
ND
55286
Εναλλακτικός τίτλος
Dynamic management of urban coastal traffic and port access control with intelligent transportation systems and connected intelligent transportation systems
Συγγραφέας
Μαρούση, Κωνσταντίνα (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Στεφανίδης Γεώργιος
Χασιακός Αθανάσιος
Οικονόμου Πολυχρόνης
Καρακαπιλίδης Νικόλαος
Καζαντζίδης Ανδρέας
Παπαντωνίου Παναγιώτης
Πολίτη Χριστίνα
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Επιστήμη και Τεχνολογία των μεταφορών
Λέξεις-κλειδιά
Διαχείριση αστικής κυκλοφορίας; Διαχείριση ελέγχου πρόσβασης σε λιμένες; Bιωσιμότητα; Ευφυή συστήματα μεταφορών; Συνδεδεμένα ευφυή συστήματα μεταφορών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.