Από τον εμφύλιο στο μετεμφυλιακό κράτος: η περίπτωση του Υπουργού Παιδείας Κωνσταντίνου Τσάτσου (1949-1950)

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εστιάζει στις εκπαιδευτικές πολιτικές του Υπουργού Παιδείας Κωνσταντίνου Τσάτσου και τις απόψεις του για την εκπαίδευση γενικότερα κατά τη θητεία του 1949-1950, που ήταν μια κρίσιμη μεταπολεμική περίοδος. Η έρευνα εξετάζει τον αντίκτυπο των πολιτικών του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Στόχος της μελέτης είναι να παρέχει μια εις βάθος ανάλυση των εκπαιδευτικών πολιτικών του Τσάτσου και των επιπτώσεών τους στη θητεία του ως Υπουργού Παιδείας. Η εποχή στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης δεν έχει λάβει μεγάλη αναγνώριση και συχνά θεωρείται περιφερειακή. Ωστόσο, αρκετά κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση και τη λειτουργία της εκπαίδευσης επανήλθαν στην επιφάνεια. Η παρούσα εργασία στοχεύει να δώσει μια λεπτομερή ανάλυση της εκπαιδευτικής ιστορίας της Ελλάδας στη μετεμφυλιακή εποχή, ξεκινώντας με τον διορισμό του πρώτου Υπουργού Παιδείας, Κ. Τσάτσου. Η μελέτη στοχεύει να δώσει μια πιο ακριβή κατανόηση της εξέλιξης της ελληνικής εκπαίδευσης κατά τη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis focuses on the education policies of Konstantinos Tsatsos, the Minister of Education, and his perspectives on education in general during his tenure from 1949-1950, which was a critical post-war period. The research examines the impact of his policies during this time. The study aims to provide an in-depth analysis of Tsatsos’ educational policies and their implications for his tenure as the Minister of Education. The era in Greek education history has not received much recognition and is often deemed peripheral. Nonetheless, several critical matters related to the restructuring and functioning of education resurfaced. This paper aims to provide a detailed analysis of the educational history of Greece in the post-civil war era, commencing with the appointment of the first Minister of Education, K. Tsatsos. The study aims to furnish a more precise understanding of the evolution of Greek education during this period, focused on the policies and reforms implemented by the gove ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Diese Arbeit konzentriert sich auf die Bildungspolitik des Bildungsministers Constantinos Tsatsos und seine Ansichten zur Bildung im Allgemeinen während der Amtszeit 1949–1950, einer kritischen Nachkriegszeit. Die Forschung untersucht die Auswirkungen seiner Politik in diesem Zeitraum. Ziel der Studie ist es, eine eingehende Analyse der Bildungspolitik von Tsatsu und ihrer Auswirkungen auf seine Amtszeit als Bildungsminister zu liefern. Die Ära in der Geschichte des griechischen Bildungswesens hat nicht viel Anerkennung gefunden und wird oft als Randerscheinung betrachtet. Allerdings tauchten mehrere kritische Fragen im Zusammenhang mit der Umstrukturierung und dem Betrieb des Bildungswesens erneut auf. Ziel dieses Papiers ist es, eine detaillierte Analyse der Bildungsgeschichte Griechenlands in der postkolonialen Ära zu liefern, beginnend mit der Ernennung des ersten Bildungsministers, K. Tsatsos. Ziel der Studie ist es, ein genaueres Verständnis der Entwicklung des griechischen Bildu ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2025)
DOI
10.12681/eadd/55280
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55280
ND
55280
Εναλλακτικός τίτλος
From the civil war to the postwar state: the case of the Minister of Education Constantinos Tsatsos (1949-1950)
Vom bürgerkrieg bis zur nachkriegszeit: der fall des Bildungsministers Konstantinos Tsatsos (1949-1950)
Συγγραφέας
Σαραϊδάρης, Θεόδωρος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Φούκας Βασίλειος
Μαυροσκούφης Δημήτριος
Τσιούμης Κωνσταντίνος
Χαραλάμπους Δημήτρης
Κιμουρτζής Παναγιώτης
Καραφύλλης Αθανάσιος
Μπέτσας Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Τσάτσος, Κωνσταντίνος; Μετεμφυλιακή Ελλάδα; Εκπαιδευτική πολιτική; Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.