Το νεώτερο ακίνητο μνημείο στην Αθήνα μετά το 1974: προς μια μεθοδολογία προσέγγισης του διατηρητέου κτίσματος σε σύγχρονα αστικά πλαίσια

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εντάσσεται στη γνωστική περιοχή της ιστορίας και θεωρίας της αρχιτεκτονικής. Αποτελεί μία ιστορική έρευνα καταγραφής, κριτικής ανάλυσης και ερμηνείας των διαφόρων σταδίων εμφάνισης νομικών πλαισίων και θεσμικών πρακτικών διατήρησης στοιχείων της νεώτερης ακίνητης πολιτιστικής κληρονομιάς στην Αθήνα, της ανάδυσης και πύκνωσης των σχετικών επιστημονικών και μη λόγων, καθώς και του τρόπου ενσωμάτωσης - ή όχι - όλων των παραπάνω στο αθηναϊκό αστικό συγκείμενο, με την ευρεία χωρική αλλά και κοινωνική έννοια. Αντλεί μεθοδολογικά εργαλεία από το αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο των ‘Κριτικών Μελετών Πολιτιστικής Κληρονομιάς’ (Critical Heritage Studies), προσαρμόζοντας και αναπτύσσοντάς τα για να εστιάσει στην αμφίθυμη θέση των ανεγερμένων μετά το 1830 διατηρητέων κτισμάτων στο εξελισσόμενο αστικό τοπίο της Αθήνας, όπως φαινομενικά κατοχυρώνεται την πρώτη μεταπολιτευτική περίοδο. Στο πλαίσιο της διατριβής, το έτος 1974 εμφανίζεται ως ένα ξεκάθαρο σημείο καμπής - μεταξύ άλλων ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis belongs to the field of history and theory of architecture. It is a historical research aiming at the documentation, critical analysis and interpretation of the various stages of the emergence of legal frameworks and institutional practices for the preservation of elements of the post-1830 built heritage in Athens, of the emergence and densification of the relevant scientific and non-scientific discourses, as well as of the way in which all of the above were incorporated - or not - into the Athenian urban context, in the broad spatial and social sense. It draws methodological tools from the developing field of 'Critical Heritage Studies', adapting and developing them to focus on the ambiguous position and role of post-1830 listed buildings in the evolving urban landscape of Athens, as developed during the first years after the end of the seven-year right-wing military dictatorship period. In the context of the thesis, the year 1974 appears as a clear turning point concernin ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2025)
DOI
10.12681/eadd/55273
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55273
ND
55273
Εναλλακτικός τίτλος
The modern monument in Athens post-1974: towards a methodology of researching listed buildings in contemporary urban contexts
Συγγραφέας
Κρητικός, Χρήστος-Γεώργιος (Πατρώνυμο: Αλέξανδρος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Ι : Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Τουρνικιώτης Παναγιώτης
Παρμενίδης Γεώργιος
Μαλούτας Θωμάς
Μπελαβίλας Νικόλαος
Κλαμπατσέα Ειρήνη
Τσιαμπάος Κωνσταντίνος
Λαμπρινού Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Πολιτιστική διαχείριση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική) ➨ Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
Λέξεις-κλειδιά
Πολιτιστική κληρονομιά, Διαχείριση; Αρχιτεκτονική κληρονομιά, Προστασία; Ελληνική μεταπολίτευση; Αθήνα; Διατηρητέα κτίρια - μνημεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.