Επιπτώσεις της εγκατάλειψης της υπαίθρου στη φυτική ποικιλότητα

Περίληψη

Η κύρια επίπτωση της εγκατάλειψης χρήσης γης είναι η έναρξη και εξέλιξη της δευτερογενούς διαδοχής που οδηγεί σε αλλαγή της κάλυψης βλάστησης και του τοπίου. Η παρούσα διδακτορική διατριβή είχε ως στόχο τη μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης των αλλαγών χρήσης και κάλυψης γης από το 1945 έως σήμερα. Επιπλέον, στόχος της διατριβής ήταν η μελέτη της διαφοροποίησης της βλάστησης κατά μήκος της διαβάθμισης της διαδοχής. Ως περίπτωση μελέτης και περιοχής έρευνας επιλέχθηκαν ορεινές και ημιορεινές περιοχές στα Θεσσαλικά Άγραφα, στις οποίες έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης χρήσης γης. Πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση της χρήσης και της κάλυψης γης στην περιοχή μελέτης με βάση ορθοφωτοχάρτες των ετών 1945, 1996 και 2015 και υπολογίστηκαν οι μεταβάσεις μεταξύ των διαφορετικών τύπων κάλυψης, η ένταση των μεταβάσεων και επιπλέον εξετάσθηκαν οι παράγοντες που σχετίζονται με τις αλλαγές κάλυψης και χρήσης γης (μοντέλο Τυχαιοποιημένων Δασών). Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία βλάστησης ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main impact of land abandonment is the initiation and progression of secondary succession which leads to changes in the cover of vegetation and the overall landscape characteristics. The herein PhD thesis aimed at studying the temporal evolution of land use and cover changes from 1945 to the present. Moreover, the present thesis aimed at studying the differentiation of vegetation during the process of secondary succession. Thessalian Agrafa, where the phenomenon of land abandonment has been already observed, were selected as a case study and the study area of the present research. Mapping of land uses and land cover within the study area was conducted based on orthophotos of the years 1945, 1996 and 2015, and the transitions between the different land cover types were calculated, as well as the intensity of these transitions and the factors related to land cover and land use changes were investigated (Random Forest model). Additionally, vegetation sampling was conducted throughout ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2025)
DOI
10.12681/eadd/55266
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55266
ND
55266
Εναλλακτικός τίτλος
Impact of land abandonment on plant diversity
Συγγραφέας
Χόντος, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Βοτανικής. Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Τσιριπίδης Ιωάννης
Καλλιμάνης Αθανάσιος
Χανλίδου Ευφροσύνη
Καρούσου Ρεγγίνα
Δρούζας Ανδρέας
Τσιφτσής Σπυρίδων
Ξυστράκης Φώτιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Διατήρηση της βιοποικιλότητας
Λέξεις-κλειδιά
Εγκατάλειψη χρήσης γης; Δευτερογενής διαδοχή; Βιοποικιλότητα; Ταξινόμηση βλάστησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.