Η σχέση της ανακοπής του άρθρου 632 με την ανακοπή του άρθρου 933

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η σχέση της ανακοπής του αρθρ. 632 με την ανακοπή του αρθρ. 933 και πιο συγκεκριμένα τα δικονομικά ζητήματα που προκύπτουν στη (συχνότερη) περίπτωση της σωρευτικής αλλά και σε εκείνη της διαδοχικής άσκησής τους. Ειδικότερα, γίνεται παράθεση της ιστορικής καταγωγής της κάθε ανακοπής, του αντικειμένου της δίκης του κάθε ενδίκου βοηθήματος, αναλύονται τα ζητήματα των οψιγενών ισχυρισμών και της τήρησης της αρχής της προδικασίας και λαμβάνει χώρα σύγκριση της παρεχόμενης ένδικης προστασίας από κάθε ένδικο βοήθημα και ανάλυση του εννόμου συμφέροντος του οφειλέτη για την άσκηση αμφοτέρων είτε σωρευτικά είτε διαδοχικά και τούτο διότι η μεν ανακοπή του αρθρ. 632 προσφέρει δραστικότερη προστασία καθώς ακυρώνει τον εκτελεστό τίτλο ενώ η ανακοπή του αρθρ. 933 είναι ευρύτερη χρονικά διότι ακυρώνει τις μετά από την έκδοση του εκτελεστού τίτλου διενεργηθείσες πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης. Ακολούθως, η μελέτη εξετάζει τη δυνατότητα του οφειλέτη για τη σωρευτικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The doctoral thesis deals with the relationship between the oppositions of articles 632 and 933 of the Code of Civil Procedure and more specifically the procedural issues that arise in the (most common) case of cumulative but also in that of their consecutive lodging. In particular, the historical origin of each opposition, the object of the trial of each legal remedy are listed, the issues of late claims and the abidance of the pre-trial principle are analyzed and a comparison is made of the legal protection provided by each one of them and analysis about the debtor’s legitimate interest for the lodging of both either cumulatively or consecutively and this because the opposition of art. 632 offers more effective protection as it cancels the enforceable title while the opposition of art. 933 is wider in time because it cancels the enforcement actions carried out after the issuance of the enforceable title. Subsequently, the doctoral thesis examines the debtor’s ability for the cumulati ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2025)
DOI
10.12681/eadd/55251
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55251
ND
55251
Εναλλακτικός τίτλος
The relationship between the oppositions of articles 632 and 933 of the Code of Civil Procedure
Συγγραφέας
Νάκης, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικής. Τομέας Β' Ιδιωτικού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Ορφανίδης Γεώργιος
Κλαμαρής Νικόλαος
Κατηφόρης Νικόλαος
Πανταζόπουλος Στέφανος-Σπυρίδων
Τσικρικάς Δημήτριος
Δεληκωστόπουλος Ιωάννης
Μαρκουλάκης Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Διαταγή πληρωμής; Ανακοπή 632; Αναγκαστική εκτέλεση; Ανακοπή 933; Σωρευτική και διαδοχική άσκηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.