Μελέτη του ρόλου της σουμοϋλίωσης στη ρύθμιση και λειτουργία της πρωτεΐνης EXOSC10 κατά την υποξία

Περίληψη

Η σουμοϋλίωση είναι μια δυναμική μετα-μεταφραστική τροποποίηση κατά την οποία πραγματοποιείται ομοιοπολική σύζευξη των πρωτεϊνών SUMO (Small Ubiquitin-like Modifier) στις πρωτεΐνες-στόχους. Μελέτες των τελευταίων ετών δείχνουν πως η σουμοϋλίωση παίζει σημαντικό ρόλο στην προσαρμογή και επιβίωση των κυττάρων σε συνθήκες στρες όπως η χαμηλή συγκέντρωση οξυγόνου (υποξία). Ειδικότερα, η σουμοϋλίωση επηρεάζει τους κύριους μεταγραφικούς παράγοντες και ρυθμιστές του μονοπατιού της υποξίας HIFs (Hypoxia Inducible Factors) άμεσα (μέσω ομοιοπολικής τροποποίησης) ή έμμεσα επηρεάζοντας τη δράση πρωτεϊνών που σχετίζονται με τη ρύθμιση τους. Πειράματα ανοσοκατακρήμνισης και φασματοσκοπίας μάζας έδειξαν πως η υποξία (1% Ο2) προκαλεί την αποσουμοϋλίωση της πρωτεΐνης EXOSC10. H ΕXOSC10 είναι μια καταλυτική υπομονάδα του πολύ-πρωτεϊνικού συμπλόκου του RNA εξωσώματος, με δράση στην επεξεργασία και την αποικοδόμηση διαφόρων RNA. Η παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάστηκε στη μελέτη της σουμοϋλίωσης της EXO ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

SUMOylation is a dynamic post-translational modification referring to the covalent attachment of SUMO proteins (Small Ubiquitin-like Modifier) to target proteins. Recent studies have shown that SUMOylation plays an important role in cellular adaptation and survival under stress conditions such as low oxygen concentration (hypoxia). Specifically, SUMOylation affects the master regulators of the hypoxic response pathway, the transcription factors HIFs (Hypoxia Inducible Factors) directly (via covalent modification) or indirectly, by affecting the function of proteins associated with the hypoxic cascade. Immunoprecipitation and mass spectrometry experiments showed that hypoxia (1% Ο2) causes the de-SUMOylation of the protein EXOSC10. EXOSC10 is a catalytic subunit of the multiprotein RNA exosome complex, with roles in processing and degradation of various RNAs. This doctoral thesis focused on the study of EXOSC10 SUMOylation in two separate axons: the elucidation of the influence of hypox ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2024)
DOI
10.12681/eadd/55245
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55245
ND
55245
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of the role of sumoylation in the regulation and function of EXOSC10 protein during hypoxia
Συγγραφέας
Φιλιπποπούλου, Χρύσα (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμων Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Βασικών Επιστημών. Εργαστήριο Βιοχημείας
Εξεταστική επιτροπή
Χαχάμη Γεωργία
Μυλωνής Ηλίας
Σίμος Γεώργιος
Λιάκος Παναγιώτης
Παρασκευά Ευφροσύνη
Γιακουντής Αντώνιος
Μπαλατσός Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιστήμες υγείας, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Υποξία; Σουμοϋλίωση; Εξώσωμα του RNA; EXOSC10; SUMO
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.