Ακτινική επιβάρυνση από ακτινογράφηση και υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης στην απεικονιστικά καθοδηγούμενη ακτινοθεραπευτική πράξη

Περίληψη

Η εφαρμογή των σύγχρονων τεχνικών χορήγησης υψηλής θεραπευτικής δόσης από ακτινοβολία Χ που παρέχεται από γραμμικό επιταχυντή (Γ.Ε.) απαιτεί αυστηρή και επαναλήψιμη χωρική ακρίβεια προκειμένου ο όγκος στόχος να λάβει την υπολογιζόμενη δόση με ταυτόχρονη μείωση της ακτινικής επιβάρυνσης των γειτονικών υγειών οργάνων και κατ’ επέκταση μείωση των ανεπιθύμητων παρενεργειών. Ο έλεγχος της ακρίβειας της θέσης θεραπείας του ασθενούς στην ακτινοθεραπευτική κλίνη, καθώς και η επιβεβαίωση του όγκου-στόχου επιτυγχάνονται με χρήση ακτινολογικών απεικονιστικών συστημάτων τα οποία είναι προσαρμοσμένα στον Γ.Ε. Οι ακτινολογικοί παράμετροι ακτινοβόλησης (kVp, mA, mSec) και οι συνθήκες ακτινοβόλησης μπορούν να ποικίλουν σε μεγάλο εύρος, με άμεσο αποτέλεσμα την αντίστοιχη διακύμανση των απορροφούμενων δόσεων από τα όργανα του ασθενούς. Επιπλέον, ο θεωρητικός ακτινογενής κίνδυνος από τη χρήση του OBI εξαρτάται, μεταξύ άλλων παραγόντων, από το είδος της απεικονιστικής λήψης (δισδιάστατη ακτινογραφία), ή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The application of modern techniques for delivering high therapeutic dose from X-ray provided by a linear accelerator (LE) requires strict and repeatable spatial precision. This happens in order for the target tumor to receive the calculated dose with a simultaneous reduction of the radiation burden of the neighboring healthy organs and a reduction of unwanted side effects. The control of the accuracy of patient's treatment position in the radiotherapy table, as well as the confirmation of the target tumor, are achieved by using radiological imaging systems adapted to Linac. Irradiation parameters (kVp, mA, mSec) and irradiation conditions may vary widely, having direct effect on the corresponding range of absorbed doses by patient's organs. In addition, theoretical radiogenic risk from OBI depends, among other factors, on the type of imaging (2D x-ray, or 3D cone beam computed tomography / CBCT) and on the total number of scans until the completion of the treatment. Considering that ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2025)
DOI
10.12681/eadd/55242
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55242
ND
55242
Εναλλακτικός τίτλος
Radiation burden from planar x-ray and cone beam computed tomography in image-guided radiotherapy
Συγγραφέας
Βελώνης, Μάριος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Μορφολογικός - Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Σεϊμένης Ιωάννης
Κουκουράκης Μιχαήλ
Καραΐσκος Παντελής
Κοτίνη Αθανασία
Δευτεραίος Σάββας
Παπαναστασίου Εμμανουήλ
Καραβασίλης Ευστράτιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΆλλες Ιατρικές Επιστήμες ➨ Ιατρική, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Ακτινοθεραπεία; Βελτιστοποίηση; Ακτινογραφία; Κωνική δέσμη; Τομογραφία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.