Αισθητική και αρχιτεκτονικές αξίες στο "μη αρχιτεκτονημένο" βιομηχανικό ερείπιο: η περίπτωση των εγκαταλελειμμένων παρόδιων λατομείων της περιόδου 1950-1980

Περίληψη

Πρόθεση της διατριβής είναι η διερεύνηση ενός μη καταγεγραμμένου τμήματος βιομηχανικών κτιριακών καταλοίπων και του τοπίου που τα περιβάλλει. Πρόκειται για τα ανενεργά, εγκαταλελειμμένα λατομεία της περιόδου 1950-1980 (ή και προγενέστερα σε ορισμένες περιπτώσεις). Η διερεύνηση αυτή έχει διττή στόχευση: - Η πρώτη, με καταγραφικό χαρακτήρα, επιχειρεί μέσω επιτόπιας έρευνας, καταρχήν να εντοπίσει τους λατομικούς χώρους και, ακολούθως να αποτυπώσει τις ερειπωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας πετρωμάτων που λειτούργησαν εκεί.-Η δεύτερη φιλοδοξεί να ιχνηλατήσει τα ποιοτικά εκείνα χαρακτηριστικά των τελευταίων που στοιχειοθετούν και εξηγούν την ακούσια ανάδυση αισθητικών και αρχιτεκτονικών αξιών. Η υιοθετηθείσα μεθοδολογία στηρίχθηκε –κατ’ αντιστοιχία με τη διττή φύση της στόχευσης– σε δύο επιχειρησιακούς πόλους: -Ο πρώτος περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που αφορούν στην πρωτογενή έρευνα πεδίου: αρχικά, πραγματοποίηση ταξιδιών στο χερσαίο τμήμα της ελληνικής επικράτειας, εντοπισμός ανενεργώ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis aims at investigating a group of industrial building remnants along with the landscapes surrounding them. The research in that virtually unrecorded genre of productive installations addresses several cases of inactive, abandoned aggregate quarries dating from the period 1950-1980 (or even earlier in some cases) and is conditioned by a dual aim: - The first, descriptive in nature, carries out in situ research endeavoring, on the one hand, to locate the quarry sites and, on the other, to capture the form, structure and functional context of the derelict rock processing facilities that once operated there.- The second traces and highlights a sequence of qualitative characteristics which compose and explain a certain activity of aesthetic and architectural values, purportedly innate in those ‘non-architectural’ complexes. The methodology adopted towards serving these ends is based –in accordance with the aforementioned duality– on a pair of operational poles: - The first compri ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2025)
DOI
10.12681/eadd/55208
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55208
ND
55208
Εναλλακτικός τίτλος
Aesthetic and architectural values of the "non-architectured" industrial ruin: the case of the abandoned side road quarries of the period 1950-1980
Συγγραφέας
Καλλέα, Σοφία (Πατρώνυμο: Στέφανος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Κόκκορης Παναγιώτης
Ξάνθη Θεώνη
Μωραΐτης Κωνσταντίνος
Πολυχρονόπουλος Δημήτριος
Αμερικάνου Ελένη
Ριτζούλη Αικατερίνη
Χατζηγιαννόπουλος Θεμιστοκλής
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική, διεπιστημονική προσέγγιση
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Λατομείο; Ερείπιο στην αρχιτεκτονική; Αισθητική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., χαρτ., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.