Αλληλεπιδράσεις του φωτοσυνθετικού μηχανισμού των μικροφυκών με το εξωκυτταρικό περιβάλλον, το ηλεκτρικό πεδίο και το υδρογόνο: βιοτεχνολογικές προοπτικές

Περίληψη

Οι αλληλεπιδράσεις της φωτοσυνθετικής διαδικασίας και γενικά του κυτταρικού μεταβολισμού των μικροφυκών με το εξωκυτταρικό υδάτινο (ανταλλαγή Η+ αλλά και e- – Κεφάλαιο Ι και ΙΙ) και αέριο περιβάλλον τους (έκθεση σε ακραίας σύστασης ατμόσφαιρες, οξυγονικές και ανοξικές – Κεφάλαιο ΙΙΙ και IV), παρουσιάζονται και αναλύονται διεξοδικά στα τέσσερα κεφάλαια της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Η φωτοσυνθετική διαδικασία μικροφυκών και το εξωκυτταρικό περιβάλλον πρωτονίων αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η φωτοσύνθεση προκαλεί αύξηση του pH στο μέσο καλλιέργειας ως αποτέλεσμα της κυτταρικής άντλησης πρωτονίων και όχι της επίδρασης της δέσμευσης CO2. Η φωτοσυνθετική διάσπαση νερού και ο κύκλος αναγωγής/οξείδωσης της πλαστοκινόνης παρέχουν πρωτόνια στο μικροχώρο. Βιολογικές ασθενείς βάσεις, όπως οι πολυαμίνες, δρουν ως «διαπερατά ρυθμιστικά» στον μικροχώρο του θυλακοειδούς κατά τη διάρκεια της φωτοσυνθετικής διαδικασίας, μετατρέποντας το ΔpH σε Δψ. Αυτός είναι πιθανώς ο κύριος λόγος για τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The interactions of the photosynthetic process and in general the cellular metabolism of microalgae with the extracellular water environment (exchange of H+ and e- - Chapters I and II) and their gaseous environment (exposure to extreme atmospheres, oxygenic and anoxic - Chapters III and IV ), are presented and thoroughly analyzed in the four chapters of this Doctoral Thesis: CHAPTER I: The microalgae photosynthetic process and the extracellular proton environment interact with each other. The photosynthetic process of microalgae causes an increase in pH in the culture medium as a result of cellular proton pumping rather than the effect of CO2fixation. Photosynthetic water photolysis and the plastoquinone reduction/oxidation cycle provide protons in the lumen. Biological weak bases, such as polyamines, act as "permeable buffers" in the lumenduring the photosynthetic process, converting ΔpH to Δψ. This is probably the main reason for the continuous light-driven uptake of protons from the ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2025)
DOI
10.12681/eadd/55206
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55206
ND
55206
Εναλλακτικός τίτλος
Interactions of the microalgae photosynthetic mechanism with the extracellular environment, electric field and hydrogen: biotechnological perspectives
Συγγραφέας
Ζερβέας, Σωτήριος (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Κοτζαμπάσης Κυριάκος
Πυρίντσος Στέργιος
Γανωτάκης Δημήτριος
Καλαντίδης Κρίτων
Σαρρής Παναγιώτης
Δασκαλάκης Ευάγγελος
Μόσχου Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Βιοχημεία και Μοριακή βιολογία
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Στάση; Στάση μεταβολισμού; Φωτοσύνθεση υπό την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου; Πρόσληψη πρωτονίων κατά την φωτοσύνθεση; Θεμελιώδη φορτία; Ηλεκτροβιολογία; Φυτά σε διάφορες ατμόσφαιρες; Φαινόμενο θερμοκηπίου; Οξίνιση ωκεανών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.