H συμπερίληψη παιδιών με λειτουργικές νευροαναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας) στην ελληνική τυπική εκπαίδευση πριν και κατά την διάρκεια της πανδημίας covid-19: οι πεποιθήσεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την ένταξη παιδιών με λειτουργικό αυτισμό, τις αμφίδρομες επιρροές στην τάξη και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες συμπερίληψης

Περίληψη

Ο περασμένος αιώνας ήταν ένας αιώνας ραγδαίων αλλαγών και εξελίξεων στην επιστήμη, την τεχνολογία και γενικά σε κάθε επίπεδο της ανθρώπινης δράσης. Έτσι, στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής, και ειδικότερα στην εκπαίδευση των μαθητών με αυτισμό, εμφανίζονται συνεχώς νέες θεωρίες τόσο για τη φύση της συγκεκριμένης νευροαναπτυξιακής διαταραχής όσο και για την εκπαίδευση των παιδιών με αυτή την αναπηρία. Κατά συνέπεια, οι συνεχείς εξελίξεις κατέδειξαν την ανάγκη για περαιτέρω μελέτη της συνεκπαίδευσης των παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Στην πραγματικότητα, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που οι Caddes και Edgel (1994, όπως αναφέρεται στο Constantine & Kosmidou, 2011) υπογράμμισαν την εξέλιξη της νευροψυχολογίας και την αναγκαιότητα μιας προσωπικής διάγνωσης που δεν συνδέεται πλέον με σταθμισμένα στατιστικά δεδομένα, θεωρία η οποία έχει φέρει επανάσταση στην εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό. Η συγκεκριμένη επαναστατική και κατ'άλλους αιρετική θεωρία είναι συνεπής με την ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The last century was a century of rapid changes and developments in science, technology and generally at every level of human action. Thus, in the context of special education, and in particular in the education of students with autism, there are constantly renewed theories about both the nature of the particular neurodevelopmental disorder and the education of children with this disability. Consequently, continuous developments brought up the need for further study of the inclusive education of children in the autism spectrum. As a matter of fact, it is not many years before Caddes and Edgel (1994, as cited in Constantine & Kosmidou, 2011) highlighted the evolution of neuropsychology and the necessity of a personal diagnosis that is no longer linked to weighted statistical data, which theory has revolutionized the education of people with autism. This particular revolutionary and heretical theory is nonetheless consistent with the multidimensional nature of autism and the different ph ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

El siglo pasado fue un siglo lleno de avances y desarrollos en ciencia, tecnología y en prácticamente todos los niveles de la actividad humana. Del mismo modo, en el contexto de la educación especial, y particularmente en la educación de estudiantes con autismo, constantemente se presentan nuevas teorías, tanto sobre la naturaleza del trastorno del neurodesarrollo particular, como sobre la educación de los niños y niñas con este trastorno. Como resultado, estos desarrollos continuos han llevado a la necesidad de realizar más estudios sobre la educación inclusiva de los niños y niñas con espectro autista. De hecho, no han pasado muchos años desde que Caddes y Edgel (1994, como se cita en Constantine & Kosmidou, 2011) subrayaron la importancia de la neuropsicología y la necesidad de un diagnóstico personal, no tan ligado a datos estadísticos ponderados, y cuya teoría ha revolucionado la educación de personas con autismo. Sin embargo, esta teoría revolucionaria y herética es congruent ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2025)
DOI
10.12681/eadd/55187
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55187
ND
55187
Εναλλακτικός τίτλος
Τhe inclusion of children with functional neurodevelopmental disorders (high functioning autism) in the greek formal education before and during the covid-19 pandemic: teachers’ perceptions and attitudes on the inclusion of children with functional autism, the bidirectional influences in the classroom and the inclusion processes
La inclusión de niños con trastornos funcionales del neurodesarrollo (autismo de alto funcionamiento) en la educación formal griega antes y durante la pandemia de covid-19: percepciones y actitudes de los docentes sobre la inclusión de niños con autismo funcional, las influencias bidireccionales en el aula y los procesos de inclusión
Συγγραφέας
Φοδελιανάκης, Αντώνιος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Universidad del País Vasco
Εξεταστική επιτροπή
Roig Vila Rosabel
Herrero Fernandez David
Portillo Bersaluce Javier
Garay Ruiz Urtza
Gutierrez Esteban Prudencia
Martinez Perez Vincent
Romero Andonegui Ainara
Basogain Olabe Xabier
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Ειδική εκπαίδευση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Ψυχολογία, διεπιστημονική προσέγγιση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Ψυχολογία της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Συμπερίληψη; Αυτισμός; Σύνδρομο Άσπεργκερ; Στάσεις και πεποιθήσεις; Ειδική αγωγή; Αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας; Δάσκαλοι και καθηγητές; Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης; Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία
Χώρα
Ισπανία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.