Η ιστορία στη λογοτεχνία: τα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (1964-2006)

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διατριβής είναι να αναδειχθεί η σχέση της Ιστορίας με τη Λογοτεχνία, η μετάπλαση της Ιστορίας σε Λογοτεχνία και η διδακτική αξιοποίησή της στα πλαίσια της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο κατά τη χρονική περίοδο από το 1964 έως και το 2006. Αρχικά, μελετάται η σχέση των δύο μαθημάτων ως προς το περιεχόμενο και τον σκοπό τους με βάση τις αντίστοιχες θεωρίες της διδακτικής της Λογοτεχνίας και τις ιστοριογραφικές Σχολές και επισημαίνονται τα πεδία σύγκλισης και διαφοροποίησής τους. Ακολούθως, παρουσιάζεται η διδακτική σύνδεση της Λογοτεχνίας με την Ιστορία στα πλαίσια της διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας και καταγράφονται τα αφηγηματικά, τα ποιητικά, τα θεατρικά και τα άλλα γραμματειακά είδη της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας με ιστορικό περιεχόμενο. Ακόμη, εξετάζεται η διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με έμφαση στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του 1964, του 1976, του 1985 και του 1997, στο Διαθεματικό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis is to highlight the relationship between History and Literature, the metamorphosis of History into Literature and its didactic use in the context of the teaching of Literature in Middle School and High School during the time period from 1964 to 2006. Initially, the relationship between the two knowledge areas is studied in terms of their content and purpose based on the corresponding theories of Literature and on the historiographical Schools, and their points of convergence and differentiation are highlighted. Subsequently, the didactic connection of Literature with History is presented in the context of intersubjectivity and multidisciplinarity, and the narrative, poetic, theatrical and other literary genres of Modern Greek Literature with historical content are recorded. Also, the teaching of Literature in Secondary Education is examined, with an emphasis on the educational reforms of 1964, 1976, 1985 and 1997, on the Interdisciplinary Unified Curriculum Frame ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2025)
DOI
10.12681/eadd/55184
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55184
ND
55184
Εναλλακτικός τίτλος
History in literature: the modern Greek literature texts in secondary education (1964-2006)
Συγγραφέας
Κοκολάκη, Δήμητρα (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Επιστημών της Αγωγής
Εξεταστική επιτροπή
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος
Πάτσιου Βασιλική
Μπαμπούνης Χαράλαμπος
Μπαμπάλης Θωμάς
Καλογήρου Γεωργία
Φωτεινός Δημήτριος
Λαζαράκου Ελισάβετ
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Λογοτεχνία; Ιστορία; Νεοελληνικά αναγνώσματα; Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας; Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις; Αναλυτικά προγράμματα σπουδών; Ωρολόγια προγράμματα; Διδακτική της λογοτεχνίας; Διδακτική της ιστορίας; Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.