Η τοπογραφία της Φωκίδας κατά την πρώιμη και μέση βυζαντινή περίοδο

Περίληψη

Στη διατριβή εξετάστηκε η τοπογραφία και η διάρθρωση του οικιστικού δικτύου της Φωκίδας, από τον 4ο έως τον 12ο αι. Τα αρχαιολογικά τεκμήρια συνδέθηκαν με τις γραπτές πηγές και την ιστορική μαρτυρία, ενώ παράλληλα εντάχθηκαν στο γεωγραφικό και περιβαλλοντικό τους πλαίσιο. Κύριο εργαλείο της διατριβής απετέλεσαν οι χωρικές αναλύσεις που εκτελέστηκαν μέσω των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Με το εργαλείο αυτό, τα αρχαιολογικά κατάλοιπα συνδέθηκαν με το φυσικό τους περιβάλλον, το γεωγραφικό ανάγλυφο και τη φυσική ή τεχνητή διαμόρφωση του εδάφους, με στόχο τη µοντελοποίηση των τρόπων κατοίκησης ανά ιστορική περίοδο, καθώς και τη µελέτη της επικοινωνίας και των ορίων επικράτειας των οικισµών, της εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και της οπτικής επαφής μεταξύ τους. Η χαρτογράφηση των περιοχών μελέτης με τη δημιουργία πολυεπίπεδων χωρικών δεδομένων και κατάλληλων οπτικοποιήσεων κατέδειξε την πολυπλοκότητα της χωρικής πληροφορίας και οδήγησε σε νέες προσεγγίσεις με την παρουσίαση του γεωγρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis examined the topography and the settlements’ pattern of Phocis (Central Greece), from the 4th to the 12th century. The archaeological data ware related to literal sources and historical evidence, while at the same time they were integrated into their geographical and environmental context. One of the main tools of the dissertation was the spatial analyses performed through Geographic Information Systems; the archaeological remains were linked to their natural environment, geographical relief and natural or artificial configuration of the soil, with the aim of modeling habitation patterns per historical era, as well as studying the communication and the territory of settlements, the exploitation of natural resources and the visual contact between them. The mapping of study areas with the creation of multilevel spatial data and appropriate visualizations demonstrated the complexity of spatial information and led to new approaches with the presentation of geographical space, as ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2025)
DOI
10.12681/eadd/55175
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55175
ND
55175
Εναλλακτικός τίτλος
The topography of Phocis during the early and middle byzantine period
Συγγραφέας
Χετζογιαννάκη, Νεκταρία (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Εξεταστική επιτροπή
Πετρίδης Πλάτων
Σαρρής Απόστολος
Πάλλης Γεώργιος
Νικολάου Αικατερίνη
Βιώνης Αθανάσιος
Δρανδάκη Αναστασία
Farinetti Emeri
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Τοπογραφία; Φωκίδα; Πρωτοβυζαντινή περίοδος; Μεταβατικοί αιώνες; Μεσοβυζαντινή περίοδος; Χωρικές αναλύσεις; Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών; Αρχαιολογία τοπίου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.