Εκτίμηση των επιπτώσεων των οδικών δικτύων στην καφέ αρκούδα (Ursus arctos) και επιλογή αντισταθμιστικών μέτρων

Περίληψη

Τα οδικά δίκτυα διεισδύουν στο τοπίο δημιουργώντας πληθώρα περιβαλλοντικών προβλημάτων, αποτελώντας πλέον μια από τις σημαντικότερες αιτίες απώλειας της βιοποικιλότητας. Οι πιο σημαντικές επιπτώσεις τους στην άγρια πανίδα είναι η αυξημένη θνησιμότητα λόγω τροχαίων ατυχημάτων και η απομόνωση πληθυσμών εκατέρωθεν των οδικών αξόνων λόγω φραγμού στη μετακίνηση. Τα μεγάλα θηλαστικά είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα στις επιπτώσεις των δρόμων εξαιτίας των μικρών πληθυσμιακών πυκνοτήτων και των μικρών αναπαραγωγικών ρυθμών τους, ενώ οι ανάγκες τους για εκτεταμένες χωροκράτειες και η διασπορά τους σε μεγάλες αποστάσεις αυξάνουν τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων. Οι δρόμοι από την αρχαιότητα αποτελούσαν αρωγούς ανάπτυξης για τον άνθρωπο, αλλά συνοδεύονται από αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, οι οποίες πρέπει να μετριάζονται στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι δυνατό (Κεφάλαιο Ι). Σήμερα άλλωστε ο στόχος, όσο αφορά σε κατασκευαστικά έργα, είναι ο εκμηδενισμός των επιπτώσεών τους στη βιοποικιλότητα ή ακ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Road networks, with their multiple impacts on the landscape and wildlife, are considered one of the main drivers of biodiversity loss. The most important road effects on wildlife are the road-related mortality and the barrier effects, which may isolate certain sub-populations increasing their extinction risk. Large mammals are particularly vulnerable to road effects due to their wide-ranging movements and low reproductive rates. Road construction projects have always been promoters of development for humans, but their negative road effects on biodiversity should be minimized (Chapter I). The mitigation hierarchy (avoid, mitigate, restore, compensate) is now being recommended, aiming to achieve no net loss outcomes, or even net gain outcomes. Thus, during the past 20 years, more and more mitigation measures have been tested and adopted to mitigate road effects. The common practice is to deal with mitigation during road construction, and hence, manage road verges and adopt and adapt meas ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2025)
DOI
10.12681/eadd/55170
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55170
ND
55170
Εναλλακτικός τίτλος
Impacts of road networks on brown bear (Ursus arctos) and mitigation measures
Συγγραφέας
Ψαραλέξη, Μαρία (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Οικολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σγαρδέλης Στέφανος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Κατή Βασιλική
Παπαθεοδώρου Ευφημία
Καλλιμάνης Αθανάσιος
Γιουλάτος Διονύσιος
Σαγώνας Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Διατήρηση της βιοποικιλότητας
Λέξεις-κλειδιά
Καφέ αρκούδα; Οδικά δίκτυα; Τροχαία ατυχήματα; Επιπτώσεις οδικών δικτύων; Μέτρα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.