Βαθμονόμηση της σεισμικής επικινδυνότητας παρακείμενων κατασκευών έναντι του προβλήματος της αλληλεπίδρασης και καθορισμός του βέλτιστου σεισμικού αρμού

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως βασικό επιστημονικό στόχο, την ανάπτυξη μεθοδολογίας βαθμονόμησης της σεισμικής επικινδυνότητας παρακείμενων κατασκευών έναντι του προβλήματος της αλληλεπίδρασης και καθορισμού του βέλτιστου σεισμικού αρμού (dg). Προς το σκοπό, αυτό αναπτύχθηκαν και προτείνονται νέες πιθανοτικές μεθοδολογίες που περιλαμβάνουν:1. Νέα αποδοτικά και επαρκή πιθανοτικά μοντέλα σεισμικής απαίτησης (PSDMs) για τις περιπτώσεις κατασκευών με προβλήματα αλληλεπίδρασης. 2. Πρότυπες καμπύλες τρωτότητας για κατασκευές με προβλήματα αλληλεπίδρασης σε διαφορετικές στάθμες επιτελεστικότητας. 3. Πολυπαραμετρικές διερευνήσεις ελέγχου αξιοπιστίας παραδοχών ανάλυσης και αποτελεσμάτων. 4. Μεθοδολογία εκτίμησης του ελάχιστου σεισμικού αρμού dg,min με βάση την τρωτότητα της κατασκευής έναντι της αλληλεπίδρασης. 5. Τελική πρόταση βαθμονόμησης του σεισμικού ρίσκου έναντι της αλληλεπίδρασης και καθορισμού του βέλτιστου σεισμικού αρμού. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων στην παρούσα διδα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present doctoral thesis, a novel methodology is introduced to calibrate the seismic risk of adjacent structures against pounding and to determine the optimal separation gap distance (dg). In this context: 1. New Probabilistic Seismic Demand Models (PSDMs) against structural pounding are developed. 2. Fragility curves for the seismic assessment of the pounding effect between the adjacent structures at different performance levels are developed. 3. Multi-parametric investigations to assess the validity of analysis assumptions and results are carried out. 4. A fragility-based framework to evaluate the minimum separation gap distance dg,min between adjacent structures is developed. 5. A methodology to calibrate the seismic risk of RC structures against pounding and to determine the optimal separation gap distance at different structural pounding risk levels is proposed. For these purposes, the present dissertation includes the following: Based on the literature review in the resear ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2024)
DOI
10.12681/eadd/55169
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55169
ND
55169
Εναλλακτικός τίτλος
Calibrating the seismic risk of adjacent structures against pounding and determination of the optimal seismic separation gap distance
Συγγραφέας
Φλέγγα, Μαρία (Πατρώνυμο: Γρηγόριος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Φαββατά Μαρία
Παπαγεωργίου Απόστολος
Σφακιανάκης Μανόλης
Καραβασίλης Θεόδωρος
Ελένας Αναξαγόρας
Χατζηγεωργίου Γεώργιος
Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Δομοστατική
Λέξεις-κλειδιά
Αλληλεπίδραση κατασκευών; Ισοσταθμία πλακών; Ανισοσταθμία πλακών; Σεισμικός αρμός; Γραμμικό πιθανοτικό μοντέλο σεισμικής απαίτησης; Διγραμμικό πιθανοτικό μοντέλο σεισμικής απαίτησης; Καμπύλη τρωτότητας; Στάθμες επιτελεστικότητας; Παράμετρος σεισμικής απαίτησης; Μέτρο έντασης; Αποτελεσματικότητα; Επάρκεια; Μοντέλο απόφασης; Στοχευμένο επίπεδο σεισμικού ρίσκου; Επίπεδο επιτελεστικότητας; Κριτήριο ελέγχου; Σεισμικός ρίσκος; Μέση ετήσια πιθανότητα; Καμπύλη σεισμικής επικινδυνότητας; Καμπύλη επικινδυνότητας μεγεθών σεισμικής απόκρισης; Καθολικά μεγέθη απόκρισης; Τοπικά μεγέθη απόκρισης; Ανελαστικές μη γραμμικές δυναμικές αναλύσεις; Πεπερασμένα στοιχεία προσομοίωσης; Οπλισμένο σκυρόδεμα; Πολυώροφη κατασκευή; Ευρωκώδικας 8
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.