Μικροπλαστικά σε υδάτινα περιβάλλοντα και τα βιώσιμα (νανο)σύνθετα βιοαποδομήσιμα και/ή βιοσυμβατά μείγματα πολυμερών ως λύσεις μετριασμού της ρύπανσης από πλαστικά

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζει τα χαρακτηριστικά των μικροπλαστικών στο υδάτινο περιβάλλον, την παρακολούθηση, την εξάπλωση και τη βιώσιμη διαχείρισή τους. Παγκοσμίως, η ρύπανση από μικροπλαστικά απειλεί την άγρια ζωή, τα αρπακτικά και τους ανθρώπους, επηρεάζοντας τα θαλάσσια ενδιαιτήματα παγκοσμίως. Εφιστά την προσοχή στην αξιολόγηση και την παρακολούθηση της μόλυνσης από μικροπλαστικά. Η παρούσα διατριβή παρουσιάζει ένα χρονοδιάγραμμα της εμφάνισης και της εξέλιξης των μικροπλαστικων, εξετάζοντας τη συσχέτισή τους με τα ποσοστά ανακύκλωσης, τα ποσοστά υγειονομικής ταφής και τα κακοδιαχειριζόμενα απορρίμματα. Η εξεύρεση υποκατάστατων για τα συμβατικά πλαστικά είναι ζωτικής σημασίας. Η παρούσα διατριβή προτείνει εναλλακτικές μεθόδους αξιοποίησης των πλαστικών αποβλήτων, αναδεικνύοντας την ανάγκη για βελτιωμένες μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων. Τα βιοδιασπώμενα πλαστικά αποτελούν μια βιώσιμη εναλλακτική λύση λόγω της ταχύτερης αποσύνθεσής τους και της ευπάθειάς τους στους μι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD thesis examines microplastics' characteristics in aquatic environments, their monitoring, spread, and sustainable management. Globally, microplastic pollution threatens wildlife, predators, and people, affecting marine habitats worldwide. The accumulation of microplastics (MPs) worldwide, their microbiological residence, and the existence of paint particles and resins in ports and seas are all covered in this thesis. It draws attention to the application of fiber-reinforced plastic (FRP) matrices in paints and shipbuilding, as well as the significance of appropriate sample methods for assessing and monitoring microplastic contamination. This thesis presents a timeline of MPs' appearance and evolution, examining their correlation with recycling rates, land filling rates, and mismanaged litter. Finding substitutes for conventional plastics is crucial for eradicating MPs and reducing their impact on society. This thesis proposes alternative methods of valorizing plastic waste, hi ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2025)
DOI
10.12681/eadd/55165
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55165
ND
55165
Εναλλακτικός τίτλος
Microplastics in aquatic environments and the sustainable (nano)composite biodegradable and/or biocompatible polymer blends as mitigation solutions to plastic pollution
Συγγραφέας
Μπελιώκα, Μαρία-Παρασκευή (Πατρώνυμο: Άδαμος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας. Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων
Εξεταστική επιτροπή
Αχιλιάς Δημήτριος
Παπαγεωργίου Γεώργιος
Τσιβιντζέλης Ιωάννης
Siddiqui Mohammad Nahid
Παυλίδου Ελένη
Νικολαΐδης Νικόλαος
Χρυσοπούλου Κυριακή
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Επιστήμη πολυμερών
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού ➨ Χημεία και Τεχνολογία διεργασιών
Λέξεις-κλειδιά
Μικροπλαστικά; Βιώσιμα μίγματα πολυμερών; Βιοαποικοδομήσιμα νανοσύνθετα υλικά; Μετριασμός ρύπανσης πλαστικών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.