Συζευγμένες τεχνικές στην ανάλυση μικρών μορίων σε βιολογικά υποστρώματα και τρόφιμα

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων LC-MS στον προσδιορισμό μικρών ενδογενών και εξωγενών μορίων (<1000 Da) σε τρόφιμα και βιολογικά υποστρώματα. Σε όλη την έκτασή της περιγράφονται καινοτόμες αναλυτικές μεθοδολογίες που έλειπαν μέχρι πρότινος από την παγκόσμια βιβλιογραφία (π.χ. ποσοτικός προσδιορισμός των κυκλικών ολιγομερών στο αίμα και του γαλακτικού οξέος με τη μέθοδο ανεστραμμένης καμπύλης), και οι εφαρμογές τους με σκοπό τη διερεύνηση σύγχρονων ερωτημάτων που αφορούν την ανθρώπινη υγεία. Εκτός από τις στοχευμένες μεθόδους, γίνεται και εφαρμογή μη στοχευμένων μεθόδων μεταβολομικής ανάλυσης για την ολιστική προσέγγιση βιολογικών ερωτημάτων, όπως η επίδραση της άσκησης στον οργανισμό.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis is the development and application of LC-MS analytical methods in the determination of small endogenous and exogenous molecules (<1000 Da) in food and biological matrices. Throughout its scope, innovative analytical methodologies (e.g. quantification of cyclic oligomers in blood and lactic acid by the inverted curve method), and their applications are described in order to investigate human health. In addition to the targeted methods, non-targeted methods of metabolomic analysis are applied to address biological questions holistically, such as the effect of exercise on the body. Furthermore, a performance comparison of five different chromatographic columns to evaluate their sufficiency of analysis for a large analyte library is described.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2025)
DOI
10.12681/eadd/55152
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55152
ND
55152
Εναλλακτικός τίτλος
Hyphenated analytical techniques for the determination of small molecules in biological and food matrices
Συγγραφέας
Διαμαντίδου, Δήμητρα (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Θεοδωρίδης Γεώργιος
Ζώτου Αναστασία
Γκίκα Ελένη
Φατούρος Δημήτριος
Καλογιάννης Σταύρος
Βιργιλίου Χριστίνα
Κουτίνας Απόστολος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Αναλυτική χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Ολιγομερή; Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης; Φασματομετρία μάζας; Μεταβολομική ανάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.