Εκπαιδευτική τεχνολογία στη μηχανική υπολογιστών

Περίληψη

Ο 21ος αιώνας απαιτεί ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και νοοτροπιών που πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές, ώστε να επιτύχουν στην εποχή της πληροφορίας. Οι επιδόσεις της Ελλάδας, σχετικά με την ψηφιακή της εξέλιξη σε σύγκριση με άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι χαμηλές σύμφωνα με το δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (Digital Economy and Society Index - DESI). Η υπολογιστική σκέψη αποτελεί βασική δεξιότητα και ένα μέσο ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων που αποτελεί στόχο της Βίβλου του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας 2020-2025. Στόχος του πρώτου μέρους της διατριβής είναι η ανάδειξη της επιτακτικής ανάγκης της ανάπτυξης της υπολογιστικής σκέψης των εκπαιδευτικών διερευνώντας αρχικά α) τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα για την έννοιά της, των πεποιθήσεών τους για την ενσωμάτωσή της στην εκπαίδευση ως μάθημα και της σχέσης αυτών των πεποιθήσεων και αντιλήψεών τους π.χ. με την ειδικότητ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The 21st century requires a wide range of skills and mindsets that students ought to acquire in order to succeed in the information age. The performance of Greece, regarding its digital development compared to other member states of the European Union, is low according to the Digital Economy and Society Index (DESI). Computational thinking is a key skill and a means of developing digital skills that is the goal of the country's Digital Transformation Bible 2020-2025. The aim of the first part of the thesis is to highlight the imperative need to develop teachers' computational thinking by initially investigating a) the perceptions of teachers of the public and private sector of Primary and Secondary Education in Greece about its meaning, their beliefs about its integration into education as a subject and the relationship of these beliefs and their perceptions, e.g. with their specialty, the level of education they teach at, their years of experience and their level of education and then ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55116
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55116
ND
55116
Εναλλακτικός τίτλος
Educational technology on computer engineering
Συγγραφέας
Βελαώρα, Χρυσούλα (Πατρώνυμο: Πέτρος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
Εξεταστική επιτροπή
Κακαρούντας Αθανάσιος
Ορφανουδάκης Θεοφάνης
Ζυγούρης Νικόλαος
Τασουλής Σωτήριος
Λουκόπουλος Αθανάσιος
Σταμούλης Γεώργιος
Δαδαλιάρης Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική και Τεχνολογίες, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαιδευτική τεχνολογία; Μηχανική υπολογιστών; Υπολογιστική σκέψη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.