Χωρικοί μετασχηματισμοί της οικειότητας στην ελληνική μεταπολεμική κατοικία: το έργο των Σουζάνας και Δημήτρη Αντωνακάκη

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται την έννοια της οικειότητας στη σύγχρονη ελληνική αρχιτεκτονική. Αρχικά ορίζεται το κυρίαρχο εννοιολογικό πλαίσιο ως προς τις χωρικές εκφάνσεις της οικειότητας στο πεδίο της αρχιτεκτονικής, ενώ στη συνέχεια η έρευνα εξειδικεύει στο παράδειγμα μελέτης του αρχιτεκτονικού γραφείου Atelier 66, μέσα από τη συγκρότηση ενός αναλυτικού μεθοδολογικού μοντέλου υπό μορφή τριπτύχου (υποκείμενο-ρήμα-αντικείμενο). Oι θεωρητικές αναλύσεις επί της οικειότητας, με έμφαση στα πεδία της φιλοσοφίας, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, χρησιμοποιούνται ως εννοιολογικά πρίσματα ανάγνωσης επιλεγμένων παραδειγμάτων της ελληνικής μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής. Μέσα από ιστορικές διερευνήσεις, αναζητούμε τη σημασία του συναισθήματος ως μέσου αντίστασης στη δυναμική του άκαμπτου ορθολογισμού, αρχικά στην δυτικοευρωπαϊκή και μετέπειτα στην ελληνική κοινωνία, από τις αρχές του περασμένου αιώνα. Αναφορικά με το ειδικό αντικείμενο μελέτης του αρχιτεκτονικού έργου της Σου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Τhis doctoral thesis investigates the notion of intimacy in contemporary Greek architecture. First, the research sets its primary conceptual framework in relation to different spatial manifestations of intimacy in the field of architecture. Then, the study focuses on the architectural office Atelier 66, through establishing an analytical methodological model in the form of a triptych (subject-verb-object). The theoretical analysis of intimacy, especially in the fields of philosophy, psychology, and sociology, is used as a conceptual prism for understanding selected examples of Greek post-war architecture. Through historical research, we investigate the importance of emotion as a means of resisting the dynamics of rigid rationalism, both in the western European and the Greek society, since the beginning of the last century. Regarding the specific case study of Suzana and Dimitris Antonakakis’ architectural work, the research analyzes the persons themselves through anthropological param ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2025)
DOI
10.12681/eadd/55104
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55104
ND
55104
Εναλλακτικός τίτλος
Spatial transformations of intimacy in Greek post-war habitation: the work of Suzana and Dimitris Antonakakis
Συγγραφέας
Μάτσα, Σάρρα (Πατρώνυμο: Μωυσής)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας ΙΙΙ : Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Τερζόγλου Νικόλαος-Ίων
Κοτιώνης Ζήσης
Ξηροπαΐδης Γεώργιος
Πάγκαλος Παναγιώτης
Σταυρίδης Σταύρος
Μουτσόπουλος Αθανάσιος
Ντάφλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Οικειότητα; Κατοίκηση; Αντωνακάκη, Σουζάνα; Αντωνακάκης, Δημήτρης; Μεταπολεμική Ελλάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.