Το ιεροκοσμικό ανθολόγιο του Νίκωνα: εισαγωγή και κριτική έκδοση

Περίληψη

Η παρούσα εργασία επιχειρεί τη μελέτη και την έκδοση του Ανθολογίου του Νίκωνα, μια ιεροκοσμική συλλογή παραδιδόμενη αποκλειστικά από τον κώδικα Princeton MS 180 (University Library), ο οποίος χρονολογείται στα τέλη του 13ου αιώνα. Το ανθολόγιο, το οποίο συλλέγει 786 σύντομα αποσπάσματα θύραθεν και θρησκευτικών συγγραφέων, εντάσσεται στην παραγωγή ιεροκοσμικών συλλογών και παρουσιάζει ειδικό ενδιαφέρον για την αλφαβητική δομή της καθώς και για τα περιεχόμενά της. Πάνω από εκατό αποσπάσματά του είναι αταύτιστα. Η διατριβή διαρθρώνεται σε τέσσερα μέρη. Tο πρώτο, τα προλεγόμενα, διαιρείται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο από αυτά παρουσιάζονται εν συντομία τα ιεροκοσμικά ανθολόγια, με αναφορές στην πιο πρόσφατη και συνάμα πλούσια βιβλιογραφία. Ακολουθεί ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στην προσπάθεια ανίχνευσης της προσωπικότητας του Νίκωνα καθώς και στη λεπτομερή περιγραφή της φύσης, της δομής, των περιεχομένων του ανθολογίου και των σχέσεών του με τις άλλες συλλογές. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζον ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation sets out to study and publish the Anthology of Nikon, a sacro-profane collection preserved exclusively in the codex 180 Princeton University Library, which dates to the late 13th century. The collection, which includes 786 short quotations from profane and religious authors, belongs to the popular production of sacro-profane florilegia in Byzantium and is of special interest for its alphabetical structure as well as for its contents. Over a hundred of its passages are unidentified. The thesis is structured into four parts. The first part, the prolegomena, which is divided into four chapters, first provides a brief presentation of sacro-profane anthologies with references to the most recent and rich bibliography, as well as a more detailed discussion of the main collections that are most closely related to that of Nikon. Its second chapter is devoted to tracing the personality of Nikon, along with a detailed description of the nature, structure, contents of the ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Die vorliegende Arbeit unternimmt die Edition und Untersuchung des Florilegiums des Nikon, einer sakro-profanen Textsammlung (oder Textzusammenstellung), die ausschließlich in der Handschrift 180 der Princetoner Universitätsbibliothek aus dem 13. Jahrhundert überliefert ist. Die Textsammlung besteht insgesamt aus 786 Zitaten profaner wie christlich-religiöser Autoren, die jedoch in mehr als 100 Fällen nicht mehr identifiziert werden können. Sie ist sowohl inhaltlich als auch formell von großem Interesse für die Erforschung der Textgattung. Die vorliegende Arbeit gliedert sich in vier Teile. Der erste Teil ist wiederum in vier Kapitel unterteilt, deren erstes sich der Textgattung der sakro-profanen Florilegien mit Bezug auf die umfangreiche jüngere Sekundärliteratur widmet und dem Text des Nikon eng verwandte Beispiele im Detail bespricht. Das zweite Kapitel behandelt zunächst den Autor, Nikon, als historische Person und widmet sich dann einer detaillierten Beschreibung der Art, Str ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2025)
DOI
10.12681/eadd/55091
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55091
ND
55091
Εναλλακτικός τίτλος
The sacro-profane florilegium of Nikon: introduction and critical edition
Συγγραφέας
Φιορίνο, Ουμπέρτο (Πατρώνυμο: Μάριο)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Κοτζάμπαση Σοφία
Βάσσης Ιωάννης
Ταξίδης Ηλίας
Σιμελίδης Χρήστος
Κουρεμένος Θεόκριτος
Σαρίσχουλη Παναγιώτα
Πολέμης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Φιλολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ανθολογία λογοτεχνικών κειμένων; Κριτική έκδοση; Βίβλος; Πατερικά κείμενα; Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι; Βυζαντινή φιλολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.