Ραδιοεπισημασμένοι αναστολείς κινάσης τυροσίνης για την ανάπτυξη μορίων με φαρμακολογικό ενδιαφέρον

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή σχεδιάστηκαν, συντέθηκαν και αξιολογήθηκαν νέα σύμπλοκα του τεχνητίου – 99m και του ρηνίου, του χαλκού – 64, του φθορίου – 18, του γαλλίου – 68 και του λανθανίου – 133 που φέρουν παράγωγα της 4-ανιλινοκιναζολίνης με στόχο την ανάπτυξη ραδιοφαρμάκων για την διάγνωση και θεραπεία καρκινικών όγκων που υπερεκφράζουν τον EGFR. Αρχικά, συντέθηκαν μια σειρά κατάλληλων κιναζολινικών υποκαταστατών που φέρουν την ομάδα του ισοκυανιδίου αποτελώντας τους μονοδραστικούς υποκαταστάτες. Για την ανάπτυξη των συμπλόκων του ρηνίου και του τεχνητίου στην οξειδωτική βαθμίδα ΙΙΙ χρησιμοποιήθηκε ως τετραδαστικός υποκαταστάτης ο NS3, ενώ για τα σύμπλοκα της οξειδωτικής βαθμίδας Ι και την σταθεροποίηση του τρικαρβόνυλο πυρήνα χρησιμοποιήθηκαν τρία διαφορετικά διθειοκαρβαμίδικά παράγωγα και οι χηλικοί υποκαταστάτες PAMA, κυστεΐνη και τριαζολικό ανάλογο της ιστιδίνης που συνδέθηκαν με τη φαρμακοφόρο δομή μέσω μιας ανθρακικής αλυσίδας 6 ατόμων ή 4 ατόμων C και ένα δακτύλιο τριαζολίου. Η σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this PhD thesis, novel complexes of technetium - 99m and rhenium, copper - 64, fluorine - 18, gallium - 68 and lanthanum - 133 bearing 4-anilinoquinazoline derivatives were designed, synthesized, and evaluated targeting to the development of target specific radiopharmaceuticals for both diagnostic and therapeutic approach of positive EGFR tumors. Firstly, a series of suitable monodentate quinazoline ligands bearing the isocyanide group was synthesized. For rhenium and technetium – 99m complexes at oxidation state (III), the tetradentate ligand NS3 was used, while for complexes at oxidation state I, they were used three different dithiocarbamide derivatives as bidentate ligands and the chelating agents PAMA, cysteine and a triazole analogue of histidine, attached to the pharmacophore, via a 6-carbon or 4-C carbon chain and a triazole ring, as the tridentate ligands. The complexation with 64Cu, 18F, 68Ga and 133La was accomplished using three chelating systems coupled to the quinazoli ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2024)
DOI
10.12681/eadd/55087
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55087
ND
55087
Εναλλακτικός τίτλος
Radiolabeled tyrosine kinase inhibitors for the development of molecules of pharmacological interest
Συγγραφέας
Μακρυπίδη, Κωνσταντίνα (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Φαρμακευτικής. Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Πιρμεττής Ιωάννης
Μαράκος Παναγιώτης
Τσοτίνης Ανδρέας
Πουλή Νικολαΐς
Λουγιάκης Νικόλαος
Παπαδόπουλος Μηνάς
Χιωτέλλης Αριστείδης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιστήμες υγείας, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Τεχνήτιο-99m; Ρήνιο; Χαλκός-64; Φθόριο-18; Γάλλιο-68; Λανθάνιο-133; Αναστολείς κινάσης τυροσίνης; Υποδοχέας επιδερμικού αυξητικού παράγοντα; Τομογραφία μονοφωτονιακής εκπομπής; Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.