Απομόνωση και τροποποίηση βιοπολυμερών θαλάσσιας προέλευσης και ανάπτυξη ικριωμάτων από μικρο-/νανοΐνες για τη θεραπεία της περιοδοντίτιδας

Περίληψη

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής εφαρμόζοντας διαφορετικές μεθόδους εκχύλισης πραγματοποιήθηκε η απομόνωση καρραγενανών και φουκοϊδανών από διάφορα δείγματα του ροδοφύκους Chondracanthus teedei και του φαιοφύκους Cystoseira barbata, αντίστοιχα. Oι θαλάσσιοι θειικοί πολυσακχαρίτες που απομονώθηκαν χαρακτηρίστηκαν ως προς τη δομή τους με βάση την ανάλυση των φασματοσκοπικών τους δεδομένων χρησιμοποιώντας φασματοσκοπία υπερύθρου (FTIR). Επιπλέον, το ποσοστό των θειικών τους εστέρων προσδιορίστηκε με την θολωσιμετρική μέθοδο, ενώ το μέσο μοριακό τους βάρος μετρήθηκε με χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών (SEC). Επίσης, πραγματοποιήθηκε μελέτη του ιξώδους υδατικών διαλυμάτων των καρραγενανών, ενώ πραγματοποιήθηκε και θερμική ανάλυση των πολυσακχαριτών με την χρήση θερμοσταθμικής ανάλυσης (TGA) και διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης (DSC). Ακόμη, οι πολυσακχαρίτες υποβλήθηκαν σε κατεργασία με υπέρηχους υψηλής ισχύος ώστε να μελετηθεί η επίδραση των υπερήχων στο μοριακό τους βάρος ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the framework of the present PhD thesis carrageenans and fucoidans were isolated from various specimens of the red alga Chondracanthus teedei and the brown alga Cystoseira barbata, respectively, using different extraction methods. Τhe isolated marine sulfated polysaccharides were characterized based on the analysis of their spectroscopic data using infrared spectroscopy (FT-IR). Additionally, the sulfate content of the isolated polysaccharides was determined using the turbidimetric method and the mean molecular weight was estimated using size exclusion chromatography (SEC). Moreover, the viscosity of the isolated carrageenans was determined, whereas the thermal properties of the polysaccharides were evaluated using thermogravimetric analysis (TGA) and differential scanning calorimetry (DSC). In addition, the effect of high-power ultrasound on the molecular weight and sulfate content of the polysaccharides was investigated. Subsequently, bi- and tri-layer nanofibrous membranes compos ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2024)
DOI
10.12681/eadd/55085
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55085
ND
55085
Εναλλακτικός τίτλος
Isolation and modification of marine biopolymers and development of micro-/nanofibrous scaffolds for the treatment of periodontitis
Συγγραφέας
Ηλιού, Κωνσταντίνα (Πατρώνυμο: Μάρκος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Φαρμακευτικής. Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων
Εξεταστική επιτροπή
Ρούσσης Βασίλειος
Ιωάννου Ευσταθία
Ζηνέλης Σπυρίδων
Τζάκου Όλγα
Κιτράκη Ευθυμία
Καρούσης Ιωάννης
Δέτση Αναστασία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιστήμες υγείας, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Βιοπολυμερή θαλάσσιας προέλευσης; Θειικοί πολυσακχαρίτες; Καρραγενάνες; Ουλβάνες; Φουκοϊδάνες; Απομόνωση; Χαρακτηρισμός; Υπέρηχοι υψηλής ισχύος; Ηλεκτροϊνοποίηση; Νανοΐνες; Περιοδοντίτιδα; Μεμβράνες κατευθυνόμενης ιστικής/οστικής αναγέννησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.