Μελέτη της λειτουργικής συσχέτισης νοσημάτων μέσω συνδυαστικής ανάλυσης εμπλουτισμένων βιομοριακών δικτύων

Περίληψη

Οι μελέτες γενετικής συσχέτισης γονιδιωματικής κλίμακας (Genome Wide Association Studies-GWAS) έχουν προσδιορίσει εκατοντάδες γενετικούς τόπους που σχετίζονται με νοσήματα. Μέχρι σήμερα, υπάρχουν μόνο γενικά αποθετήρια δεδομένων GWAS αλλά δεν υπάρχουν ειδικές για νοσήματα μετα-βάσεις δεδομένων που να ενσωματώνουν γονιδιωματικά δεδομένα, μεταξύ των οποίων συσχετίσεις παραλλαγών-γονιδίων, αλλά και να συνδυάζουν λειτουργικά δεδομένα σε κάθε επίπεδο της γενετικής πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων eQTL και αλληλεπιδράσεων μεταξύ πρωτεϊνών. Αυτά θα επιτρέψουν την ολιστική ανάλυση των δεδομένων GWAS για ένα συγκεκριμένο νόσημα, στο πλαίσιο των βιομοριακών δικτύων, επικυρώνοντας και αναβαθμίζοντας το πληροφοριακό τους πλαίσιο. Για το σκοπό αυτό, η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας μετα-βάσης δεδομένων GWAS για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και την ανάλυση αυτών των δεδομένων στο πλαίσιο του δικτύου πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων (Protein-Protein Interaction -PPI- Network) ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Genome-wide association studies (GWAS) have identified thousands of complex disease-associated loci. To-date, only general GWAS data repositories exist, but no disease-specific meta-databases integrated with genomic data, including variant-gene associations and, also, combined with functional data at any level of genetic information, including eQTL and protein interaction data. These will enable the holistic GWAS data analysis for a particular disease, in the context of biomolecular networks, validating and upgrading their information context. To this end, this study aimed at developing a GWAS meta-database for blood pressure (BP) regulation and analyzing it in the context of the human protein-protein interaction (PPI) network, as the specific physiology results from the inter-regulation of interacting polygenic pathways. The implemented workflow involves: (a) the development of a systematically literature-curated BP GWAS meta-database, including variant-gene associations and eQTL data ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2025)
DOI
10.12681/eadd/55080
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55080
ND
55080
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of the functional association of diseases through the integrated analysis of extended biomolecular networks
Συγγραφέας
Τσαρέ, Ευριδίκη-Πανδώρα (Πατρώνυμο: Γρηγόριος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΙΙ. Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μοσχονάς Νικόλαος
Κλάπα Μαρία
Ριγούτσος Ισίδωρος
Δελούκας Παναγιώτης
Γούμενος Δημήτριος
Μπένος Παναγιώτης
Δήμα Αντιγόνη
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική και Τεχνολογίες, άλλοι τομείς
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική, διεπιστημονική προσέγγιση
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Ιατρική Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Pύθμιση της αρτηριακής πίεσης; Υπέρταση; Μελέτες γενετικής συσχέτισης γονιδιωματικής κλίμακας; Πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις του ανθρώπου; Ανάλυση δικτύου πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων; Δικτυακή ιατρική; Συστημική ιατρική; Προτεραιοποίηση γονιδίων; Ανάλυση εμπλουτισμού μονοπατιών; Πολυπαραγοντικά νοσήματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.