Βελτιστοποίηση της μικροδομής, μηχανικών ιδιοτήτων και υψηλής διαμορφωσιμότητας μέσω νανοκατακρήμνισης σε προηγμένους χάλυβες υψηλής αντοχής

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή στοχεύει στην πειραματική διερεύνηση των χαρακτηριστικών της μικροδομής (π.χ. φύτρωση και ανάπτυξη, μορφολογία, κλάσμα όγκου και διασπορά) και την επίδραση τους στις μηχανικές ιδιότητες και στη διαμορφωσιμότητα, χαρακτηριστικά τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον κατάλληλο κραματικό σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση των σύγχρονων κατεργασιών παραγωγής σε μοντέρνους μονοφασικούς χάλυβες σκληρυνόμενους από φαινόμενα νανοκατακρήμνισης σύνθετων καρβιδίων (MxCy), νιτριδίων (MxNy) και καρβονιτριδίων (Mx(Cy,N1-y)), αποτελούμενοι από όλκιμη φερριτική μητρική φάση. Συγκεκριμένα, η έρευνα εστιάζει στις ποικίλες και σύνθετες νανοκατακρημνίσεις, οι οποίες δεν έχουν πλήρως ταυτοποιηθεί και εξηγηθεί από τη διεθνή βιβλιογραφία. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του χαρακτηρισμού και της αξιολόγησης της μικροδομής, της νανοδομής και της μηχανικής απόκρισης των αρχικών δοκιμίων σε κατάσταση ψυχρής έλασης και των τελικών παραγόμενων δοκιμίων έπειτα από θερμικές κατεργασίες ανόπτη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present Ph.D. dissertation aims to the experimental investigation of microstructural constituents (i.e. nucleation and growth, morphology, volume fraction and dispersion) and their effect on mechanical properties and formability, characteristics which are inseparably related to the appropriate alloy design and the optimisation of modern routes production of novel single-phase steels strengthened by nanoprecipitation phenomena of complex carbides (MxCy), nitrides (MxNy) and carbonitrides Mx(Cy,N1-y)), as well as consist of the ductile ferritic matrix phase. Specifically, the study focuses on the various and complex nanoprecipitates, that are not completely identified and explained by the global literature. This is achieved by the characterisation and evaluation of the microstructure, nanostructure and mechanical response of the as-received cold rolled and the final annealed samples via appropriate and state-of-the-art experimental methods and techniques. The characterisation of micr ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2025)
DOI
10.12681/eadd/55047
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55047
ND
55047
Εναλλακτικός τίτλος
Optimisation of microstructure, mechanical properties and enhanced formability characteristics of nano-precipitated advanced high strengthened steels
Συγγραφέας
Καλδέλλης, Άγγελος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών. Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας
Εξεταστική επιτροπή
Φούρλαρης Γεώργιος
Μιχαηλίδης Νικόλαος
Παπαευθυμίου Σπυρίδων
Χαλικιά Ηλιάνα
Ζερβάκη Άννα
Τσακιρίδης Πέτρος
Στεργιούδη Φανή
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών ➨ Μέταλλα και Κράματα
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΝανοτεχνολογία ➨ Νανοεπιστήμη και Νανοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Προηγμένοι χάλυβες υψηλής αντοχής; Μικροδομή; Νανοκατακρημνίσεις; Κραματικός σχεδιασμός; Θερμομηχανικές κατεργασίες; Ψυχρή έλαση; Θερμικές κατεργασίες ανόπτησης; Αναλυτική μικροσκοπία & μικροανάλυση; Περίθλαση ακτίνων Χ; Μηχανικές ιδιότητες; Διαμορφωσιμότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.