Η θρησκευτικότητα στο έργο του Erik Erikson

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εξετάζει τή θρησκευτικότητα στη θεωρία τού E. Erikson. Από τή συστηματική διασκόπηση όλων των έργων τού Erikson (ποιοτική έρευνα), αξιοποιώντας επικουρικά και κάθε δευτερεύουσα πηγή, διαπιστώνεται: α) το προσωπικό και ερευνητικό ενδιαφέρον τού Erikson για τη θρησκεία και τις θρησκευτικές (νουμενικές) εμπειρίες, β) η συγκρητιστική (μικτή) ερμηνεία ―μαζί με ψυχαναλυτικά στοιχεία― της ιουδαιοχριστιανικής Παράδοσης, γ) η θετική ―τις περισσότερες φορές, όταν δηλ. δεν προδίδει τήν πίστη (εμπιστοσύνη) ή δεν περιπίπτει στην εκκοσμίκευση― εισφορά τής θρησκευτικότητας/πνευματικότητας στον ψυχικό, ηθικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό βίο, και δ) ο σημαντικός ρόλος τής θρησκευτικότητας ―κυρίως μέσω τής «βασικής εμπιστοσύνης» και του τελετουργικού― στη διαμόρφωση, τόσο τής ψυχικής ταυτότητας του κάθε νέου ανθρώπου, όσο και στην ακεραιότητα των προσώπων τής τρίτης ηλικίας. Με τα ως άνω δεδομένα, η έρευνα αυτή απαντά στις αρχικές μας υποθέσεις, ότι ο Erikson: α) αποδέχεται ως ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This tritease examines religiosity in E. Erikson's theory. From the systematic review of all of Erikson's works (qualitative research), making use of every secondary, it is verified; a) Erikson's personal and interest in research in religious and religious ( noumenal ) experiences, b) the comparative (mixed) interpretation – together with psychoanalytic elements ― of Judeo-Christian Tradition, c) the positive ― most of circumstances, when i.e. it does not betray faith (trust) or does not fall into secularization ― contribution of religiosity/ spirituality to mental, moral, social, political and cultural life, and d) the important role religiosity―mainly through "basic trust" and ritual―in the formation, both mental identity and each young person, as well as the integrity of the ones of the third age. With the above specifics, this research answers our initial assumptions, that Erikson? a) accepts in terms of definition of religion faith in a “transcendent” reality, b ) recognize a mora ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2025)
DOI
10.12681/eadd/55046
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55046
ND
55046
Εναλλακτικός τίτλος
Religiousness in Erik Erikson's work
Συγγραφέας
Αλκούρι, Χάντερ (Πατρώνυμο: Ίσσα)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Τσιτσίγκος Σπυρίδων
Γαϊτάνης Βασίλειος
Κανελλοπούλου Βασιλική
Μελισσάρης π.Αθανάσιος
Δεναξάς Νικόλαος
Κομνηνού Ιωάννα
Παπαλεοντίου-Λουκά Ελεονώρα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία ➨ Θρησκεία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Ψυχολογία, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Erik Erikson; Θρησκευτικότητα; Αυτοτοποθέτηση; Ψυχοσωματική απόλαυση; Πνευματική αυτοεκτίμηση; Θρησκευτική αναζήτηση; Θρησκευτική ταυτότητα; Διακριτική εμπειρί; Σημεία αναφοράς; Θεϊκή εποπτεία; Θρησκευτική πίστη; Θρησκευτικός προσανατολισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.