O υποδοχέας της νευροτενσίνης τύπου 2 στη νευροφλεγμονή και στο νευρωνικό κυτταρικό θάνατο μετά από πειραματικά επαγόμενη επιληπτική κατάσταση

Περίληψη

Η επιληψία είναι μια από τις συχνότερες, κρισιμότερες και πιο ευρέως διαδεδομένες νευρολογικές διαταραχές. Περίπου 60 εκατομμύρια άνθρωποι (6 εκατομμύρια στην Ευρώπη) στον κόσμο υποφέρουν από αυτή. Πολλώ δε μάλλον, το γεγονός πως το ένα τρίτο των ασθενών με επιληψία δεν ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες διαθέσιμες φαρμακολογικές θεραπείες, υπογραμμίζει περαιτέρω την επιτακτική ανάγκη για νέες θεραπείες. Στη διατριβή του, ο Γρηγόριος Κυριατζής μελέτησε την έκφραση ενός πρωτεϊνικού υποδοχέα του εγκεφάλου των θηλαστικών με έως σήμερα μη σαφώς καθορισμένο ρόλο, και τη ρύθμισή του υπό παθολογικές συνθήκες, σε ζώσες συνθήκες, μετά από πειραματική πρόκληση επιληψίας κροταφικού λοβού σε ενήλικες αρουραίους. Τα αποτελέσματα της έρευνάς του προτείνουν έναν νέο ρόλο για αυτόν τον υποδοχέα στη νευροφλεγμονή και τον νευρωνικό θάνατο που λαμβάνουν χώρα στην επιληψία, και υποδηλώνουν ότι η πιθανή στόχευση αυτού του υποδοχέα θα μπορούσε να μεταβάλει τη νευροφλεγμονή και τον κυτταρικό θάνατο. Αυτή η μελέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Epilepsy is one of the commonest, most serious and most ubiquitous neurological disorders. Approximately 60 million people (6 million in Europe) in the world suffer from it. Moreso, considering that one-third of patients with epilepsy fail to respond to currently available pharmacological therapies, further underscores a great unmet need for novel treatments. In his thesis, Grigorios Kyriatzis has studied the expression of one protein receptor of the mammalian brain with not clearly defined role to date, and its modulation under pathological conditions, in vivo, after experimentally induced temporal lobe epilepsy in adult rats. The results of his research propose a novel role for this receptor in neuroinflammation and neuronal death that occur in epilepsy, and suggest that potentially targeting of this receptor could modulate neuroinflammation and cell death. This study has taken place in the Institute of Neurophysiopathology.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

L’épilepsie est l’un des troubles neurologiques les plus courants et les plus graves. Environ 60 millions de personnes dans le monde en souffrent. Si l’on considère qu’un tiers des patients épileptiques ne répondent pas aux traitements actuellement disponibles, cela souligne la nécessité de trouver de nouveaux traitements. Dans sa thèse, Grigorios Kyriatzis a étudié l’expression d’un récepteur protéique du cerveau de mammifère au rôle non clairement défini à ce jour, et sa modulation dans des conditions pathologiques, in vivo, après une épilepsie du lobe temporal induite expérimentalement chez des rats adultes. Les résultats de ses recherches proposent un nouveau rôle pour ce récepteur dans la neuroinflammation et la mort neuronale qui surviennent dans l’épilepsie, et suggèrent que le ciblage potentiel de ce récepteur pourrait moduler la neuroinflammation et la mort cellulaire. Cette étude a eu lieu à l’Institut de neurophysiopathologie.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2025)
DOI
10.12681/eadd/55037
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55037
ND
55037
Εναλλακτικός τίτλος
Neurotensin receptor 2 in neuroinflammation and neuronal death following experimentally induced status epilepticus
Etude du récepteur 2 de la neurotensine dans la neuroinflammation et la mort neuronale suite à un état de mal épileptique induit expérimentalement
Συγγραφέας
Κυριατζής, Γρηγόριος (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Aix-Marseille University, Marseille. Doctoral school of Life and Health Sciences. Faculty of Medicine la Timone. Institute of Neurophysiopathology, INP UMR 7051
Εξεταστική επιτροπή
Khrestchatisky Michel
Ferhat Lotfi
Mazella Jean
Nothias-Chahir Fatiha
Guillemain Isabelle
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική ➨ Νευροεπιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Επιληψία; Νευροφλεγμονή; Κρίσεις; Αστροκύτταρα; Νευροπεπτίδια
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.