Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών στις κοινωνικές επιστήμες και συσχέτισή τους με την αγορά εργασίας: η περίπτωση της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Περίληψη

Στόχος της έρευνας είναι να μελετηθούν τα προγράμματα σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. σχετικά με το αν και κατά πόσο το περιεχόμενο τους σχετίζεται με τις απαιτήσεις της αγορά εργασίας και αν και κατά πόσο επηρεάζουν τις επαγγελματικές προοπτικές και δυνατότητες των αποφοίτων. Συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν ακαδημαϊκοί καθώς και τελειόφοιτοι των Τμημάτων της Σχολής. Η τεχνική συλλογής του υλικού πραγματοποιήθηκε με δύο μεθόδους: Αφενός με τη διενέργεια ημιδομημένων συνεντεύξεων στους ακαδημαϊκούς και αφετέρου με τη χρήση ερωτηματολογίων για τους τελειόφοιτους των Τμημάτων. Η μέθοδος ανάλυσης που επιλέγηκε είναι αυτή της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Μελετήθηκε το αντίκτυπο των προγραμμάτων σπουδών στην ενίσχυση των επαγγελματικών προοπτικών των φοιτητών και φοιτητριών υπό μια παιδαγωγική-εκπαιδευτική διάσταση. Η ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών εξήγαγε τις παραμέτρους και τα στοιχεία εκείνα τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν σε μια καλύτερη επαγγελματική τοποθέτηση των αποφο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the current study is to research the programs of study of the Faculty of Philosophy of the Aristotle University of Thessaloniki in regard to their content and the way this can be related with the demands of the labour market and the future professional prospects of graduates. Participants in the research were academics and students at the end of their studies in the Faculty. The methods of collecting the data for this research were two: Semi structured interviews with the academics and use of questionnaires for the students. The method applied for the analysis of the data was that of qualitative content analysis. The current study aimed in exploring the impact of the curricula in enhancing professional prospects of students under a pedagogical-educational perspective. The analysis of curricula extracted all the parameters and clues that can contribute in a better positioning of students in the labour market after graduation. Also, the current study suggested new pedagogi ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2025)
DOI
10.12681/eadd/55010
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55010
ND
55010
Εναλλακτικός τίτλος
Curriculum development in social sciences and interrelation with the labour market: the case of the Faculty of Philosophy of the Aristotle University of Thessaloniki
Συγγραφέας
Παπαγεωργίου, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Ζαρίφης Γεώργιος
Μπονίδης Κυριάκος
Φωτόπουλος Νικόλαος
Γιώτη Λαμπρίνα
Τσιμπουκλή Άννα
Γραβάνη Μαρία
Σαρακινιώτη Αντιγόνη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Επιστημονικοί τομείς της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Πανεπιστημιακή εκπαίδευση; Προγράμματα σπουδών; Δεξιότητες; Αγορά εργασίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.