Οι γυναικείες προσωποποιήσεις στην τέχνη της ύστερης αρχαιότητας

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή έχει ως αντικείμενο μελέτης τις προσωποποιήσεις της ύστερης αρχαιότητας. Η έρευνα επικεντρώνεται στη μελέτη των προσωποποιήσεων γυναικείων μορφών που ανήκουν στο ευρύτερο εννοιολογικό πεδίο των αφηρημένων ιδεών. Για τον σκοπό αυτόν αναλύονται γυναικείες προσωποποιήσεις που προέρχονται από ψηφιδωτά δάπεδα, υφάσματα και νομίσματα από την Ανατολική Μεσόγειο και συνακόλουθα από χώρες που ανήκαν στην ανατολική ρωμαϊκή και μετέπειτα βυζαντινή αυτοκρατορία και εντάσσονται χρονικά από τον 3ο έως και τον 6ο αιώνα μ.Χ. Η παρούσα διατριβή οργανώνεται σε τρεις τόμους.Ο τόμος Ι χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύονται οι κατηγορίες των προσωποποιήσεων αναλόγως την εικονογραφική ομάδα στην οποία ανήκει η κάθε προσωποποίηση, συνοδεία της εικονογραφικής ανάλυσης και της συγκριτικής μελέτης των ομάδων αυτών. Συγκεκριμένα πρόκειται για προσωποποιήσεις του χρόνου, όπως είναι οι εποχές, οι μήνες, η ημέρα, η νύχτα και η σελήνη, προσωποποιήσεις του χώρου, όπως είναι η θάλασσα, η ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The dissertation discusses the personifications of late antiquity. The research focuses on the study of the personifications of female figures that belong to the broader conceptual field of abstract ideas. For this purpose, female personifications that are found in mosaic pavements, textiles and coins from the Eastern Mediterranean and accompanying countries that belonged to the Eastern Roman and later Byzantine empires and chronologically are included between the 3rd and the 6th century AD are analyzed. This dissertation consists of three volumes. Volume I is divided into two parts. In the first part, the categories of personifications are analyzed according to the pictorial group to which each personification belongs, accompanied by the pictorial analysis and the comparative study of these groups. Particularly, these are personifications of time, such as the seasons, the months, the day, the night and the moon, personifications of space, such as the sea, the earth, the mountains, the ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2025)
DOI
10.12681/eadd/54996
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54996
ND
54996
Εναλλακτικός τίτλος
The female personifications in the art of late antiquity
Συγγραφέας
Κουρκούτα, Νικολέτα (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Βυζαντινής Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Δρανδάκη Αναστασία
Πετρίδης Πλάτων
Pitarakis Brigitte
Νικολάου Αικατερίνη
Ανεζίρη Σοφία
Ξανθοπούλου Μαρία
Τσιγωνάκη Χριστίνα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Γυναικείες προσωποποιήσεις; Ύστερη αρχαιότητα; Ψηφιφωτά δάπεδα; Νομίσματα; Υφάσματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.