Πρόβλεψη της εδαφικής οργανικής ουσίας λαμβάνοντας υπόψη την περιεκτικότητα σε υγρασία χρησιμοποιώντας φασματικά δεδομένα και τεχνικές μηχανικής μάθησης

Περίληψη

Η διατριβή διερευνά τις δυνατότητες της φασματοσκοπίας ανάκλασης εδάφους στο VNIR-SWIR φασματικό εύρος ως μια οικονομικά αποδοτική μέθοδο για την πρόβλεψη της οργανικής ουσίας του εδάφους (ΟΟ) σε εδάφη της Μεσογείου με χαμηλή περιεκτικότητα σε ΟΟ. Η έρευνα υπογραμμίζει την ανάγκη για τη δημιουργία μεγάλων και αξιόπιστων φασματικών βιβλιοθηκών που αντιπροσωπεύουν διάφορα εδάφη και τονίζει τον αντίκτυπο των διαφορετικών πολυμεταβλητών μεθόδων και τεχνικών φασματικής προ επεξεργασίας στην ακρίβεια πρόβλεψης της ΟΟ. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι για τις εργαστηριακές μετρήσεις που πραγματοποιούνται σε εργαστηριακό επίπεδο τα αποτελέσματα δίνουν υψηλές ακρίβειες ανεξάρτητα από την μέθοδο που χρησιμοποιείται. Ωστόσο, η μέθοδος προ επεξεργασίας παίζει σημαντικό ρόλο κυρίως για τις τεχνικές μηχανικής μάθησης παρά για την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων PLSR που παρέχει πιο σταθερά αποτελέσματα με μικρότερες αποκλίσεις στην ακρίβεια. Υπογραμμίζεται επίσης η σημαντική επίδραση της υγρασίας ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation explores the potential of VNIR-SWIR spectroscopy as a cost-effective method for Soil Organic Matter (SOM) prediction in Mediterranean soils with low Organic Matter (OM) content. The research emphasizes the need for robust spectral libraries representing various soil strata and highlights the impact of different multivariate methods and spectral pre-processing techniques on SOM prediction accuracy. More specifically it was found that for laboratory measurements the results give high accuracies irrespective of the multivariate method used. However the preprocessing method plays an important role mainly for machine learning techniques rather than PLSR which provident more constant results with smaller deviations. The study also underscores the significant influence of soil moisture on spectral data and SOM predictions. It is suggested employing separate calibration models for different moisture levels and incorporating appropriate correction techniques to enhance predict ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2025)
DOI
10.12681/eadd/54987
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54987
ND
54987
Εναλλακτικός τίτλος
Soil organic matter prediction considering moisture content using spectral data and machine learning techniques
Συγγραφέας
Αγγελοπούλου, Θεοδώρα (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας. Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής. Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας, και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορίας
Εξεταστική επιτροπή
Ζαλίδης Γεώργιος
Μπόχτης Διονύσιος
Αλεξανδρίδης Θωμάς
Θεοχάρης Ιωάννης
Γήτας Ιωάννης
Chabrillat Sabine
Τζιόλας Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία ➨ Γεωπονία, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Φασματοσκοπία ανάκλασης εδάφους; Τηλεπισκόπηση; Δεδομένα παρατήρησης γης; Οργανικός άνθρακας; Εξόρυξη δεδομένων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.