Μαθηματική προσομοίωση συμπεριφοράς ιχθύων σε περιοχές ποταμών με διόδους ιχθύων

Περίληψη

Τα φράγματα - ταμιευτήρες νερού αποτελούν εμπόδια για τη μετανάστευση των ιχθύων δυσχεραίνοντας την πρόσβασή τους στα ενδιαιτήματα και στις περιοχές αναπαραγωγής τους. Δημιουργείται έτσι ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με τη χρήση Διόδου Ιχθύων (ΔΙ), που επιτρέπουν τη μετακίνηση των ιχθύων προς τα ανάντη. Μια ΔΙ αποτελείται συνήθως από έναν επικλινή ανοικτό αγωγό με κατάλληλες διατάξεις, όπως π.χ. υπερχειλιστές ή τοιχία, με τις οποίες χωρίζεται ο αγωγός σε τμήματα - δεξαμενές. Οι πιο συνηθισμένες διατάξεις ΔΙ και πλέον κατάλληλες για τις ελληνικές συνθήκες είναι οι ΔΙ με κάθετα ανοίγματα (ΔΙΚΑ).Οι περισσότερες υφιστάμενες πρακτικές μέθοδοι σχεδιασμού για ΔΙ χρησιμοποιούν εμπειρικές εξισώσεις ή/και προτεινόμενες τιμές για τις κύριες διαστάσεις των δεξαμενών με στόχο να αποσβεστεί η ενέργεια της εισερχόμενης φλέβας, να μειωθεί η ταχύτητα της και να οδηγηθεί ομαλά στο επόμενο άνοιγμα. Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται συνήθως σε μετρήσεις, κυρί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Water reservoirs are barriers to fish migration, making it difficult for fish to access their habitats and reproduction areas. This creates a major environmental problem, which is effectively addressed by the use of Fish Passes (FP), which allows fish to migrate upstream. An FP usually consists of a sloping channel with baffles, which divide the channel into sections - pools. The most common and most suitable for the species found in Greece are the Vertical-Slot Fish passes (VSF).Most existing practical design methods for VSFs use empirical equations and/or suggested values for the main dimensions of the tanks in order to dissipate the energy of the incoming jet, reduce its velocity and drive it smoothly to the next slot. These methods are usually based on measurements, mainly of flow velocities and turbulence kinetic energy dissipation obtained from experimental investigations in physical models. Often, this design approach is not successful, thus making it imperative to develop ratio ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54984
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54984
ND
54984
Εναλλακτικός τίτλος
Mathematical modelling of fish behavior in river areas with fish-passes
Συγγραφέας
Μητσόπουλος, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Στάμου Αναστάσιος
Παπανικολάου Παναγιώτης
Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος
Μακρόπουλος Χρήστος
Τσιχριντζής Βασίλειος
Ψιλοβίκος Άρης
Δημητρίου Ηλίας
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Περιβαλλοντική μηχανική
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Πολιτική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Ρευστοδυναμική, υπολογιστική; Μοντέλα συμπεριφοράς ιχθύων; Μοντέλα τύρβης; Δίοδοι ιχθύων; Περιβαλλοντική υδραυλική - Οικολογική βελτιστοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)