Συνθετικές προσεγγίσεις φωσφινικών ψευδοπεπτιδίων: εφαρμογή στην αναστολή των αμινοπεπτιδασών του ενδοπλασματικού δικτύου

Περίληψη

Οι αμινοπεπτιδάσες αντιγονικής ωρίμανσης (APAs) είναι τρεις ομόλογες Zn-πρωτεάσες που κατέχουν προεξάρχουσα θέση στην ρύθμιση της επίκτητης ανοσολογικής απόκρισης. Μεταβολές στην ενζυμική ενεργότητά τους έχουν συσχετιστεί με την εμφάνιση μιας σειράς παθολογικών καταστάσεων, δημιουργώντας την ανάγκη ανάπτυξης μικρών μορίων που να επιτρέπουν την εξωγενή ρύθμιση αυτής. Για τον σκοπό αυτό, έχουν αναπτυχθεί φωσφινικά ψευδοπεπτίδια που μπορούν να δράσουν ως ισχυροί αναστολείς των ενζύμων αυτών. H παρούσα διατριβή είχε ως αντικείμενο: •Τη διερεύνηση μιας στρατηγικής βελτίωσης των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών φωσφινικών αναστολέων των αμινοπεπτιδασών μέσω της ανάπτυξης προφαρμάκων που θα έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν το αρνητικό φορτίο της αποπρωτονιωμένης, σε φυσιολογικό pH, φωσφινικής ομάδας. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός μιας σειράς ακυλοξυβενζυλο φωσφινικών εστέρων ως προφαρμάκων δυο γνωστών ψευδοτριπεπτιδικών αναστολέων, του DG012A και του DG046A, και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Antigen processing aminopeptidases (APAs) are three homologous Zn-proteases that play a prominent role in the regulation of the acquired immune response. Alterations in their enzymatic activity have been associated with the pathology of a variety of human diseases, encouraging the development of small molecules capable of regulating APA’s function. To this regard, a large number of phosphinic pseudopeptides have been developed, able to act as potent inhibitors of these enzymes. The aim of the present thesis was:•The investigation of a strategy targeting the improvement of physicochemical properties of aminopeptidases’ phosphinic inhibitors through the development of their prodrugs that will be able to limit the negative charge of the deprotonated in physiological pH phosphinic acid moiety. In particular, we performed the synthesis and characterization of a series of acyloxybenzyl phosphinic esters, as prodrug forms of two known pseudotripeptidic inhibitors, DG012A and DG046A, and we in ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2025)
DOI
10.12681/eadd/54980
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54980
ND
54980
Εναλλακτικός τίτλος
Synthetic approaches of phosphinic pseudopeptides: applications to the inhibition of endoplasmic reticulum aminopeptidases
Συγγραφέας
Λέλης, Άγγελος (Πατρώνυμο: Ανδρέας)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Οργανικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Γεωργιάδης Δημήτριος
Μαγκριώτη Βικτωρία
Στρατίκος Ευστράτιος
Κόκοτος Χριστόφορος
Βασιλείου Σταματία
Ζωγράφος Αλέξανδρος
Ρασσιάς Γεράσιμος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Οργανική χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Οργανική σύνθεση; Διαφοροποίηση τελικού σταδίου; Φωσφινικό οξύ; Αζιριδίνη; Στερεοεκλεκτικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.