Εκτίμηση - κατάταξη της σεισμικής τρωτότητας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και διερεύνησή της ως προς τη ρύπανση εδαφικών και υδατικών πόρων

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή επιλύει το πρόβλημα της ταχείας εκτίμησης της σεισμικής τρωτότητας σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και προτείνει κατάλληλη πρωτότυπη μεθοδολογία μέσω διερεύνησης των μεταβλητών που την επηρεάζουν, χρησιμοποιώντας την ποιοτική ανάλυση με τη μέθοδο της «κρίσης των ειδικών». Παγκοσμίως, η εκτίμηση της τρωτότητας των κατασκευών είναι ένα δυσεπίλυτο ζήτημα, λόγω της πολυπαραμετρικότητας των μεταβλητών που συμμετέχουν. Οι μέχρι σήμερα τρόποι εύρεσης της σεισμικής τρωτότητας επικεντρώνονται σε χρονοβόρες αναλυτικές μελέτες και διαδικασίες για συγκεκριμένες κατασκευές και εγκαταστάσεις. Στην Ελλάδα, εμπειρικές μέθοδοι όπως η εκτίμηση της δομικής τρωτότητας μέσω ταχέως οπτικού ελέγχου των Δημοσίων και κοινωφελούς χρήσης κτιρίων πραγματοποιείται με πολύ βραδείς ρυθμούς. Η εκτίμηση της τρωτότητας των ΕΕΛ, άλλων κρίσιμων εγκαταστάσεων αλλά και ιδιωτικών κτιρίων είναι ανύπαρκτη και ελλιπής. Η έρευνα αναδεικνύει την απαίτηση ύπαρξης μεθοδολογίας για την ταχεία εκτίμηση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis addresses the issue of rapidly assessing seismic vulnerability in Wastewater Treatment Plants (WWTPs) and proposes an original methodology that explores the variables influencing this vulnerability. It employs qualitative analysis through the "expert judgment" method. Globally, estimating the vulnerability of structures is a challenging task because of the multi-parametric nature of the variables involved in it. Until now, methods for determining seismic vulnerability have primarily concentrated on individual constructions or facilities, resulting in a time-consuming procedure. In Greece, the assessment of structural vulnerability for Public and non-profit Buildings progresses is notably slow. Additionally, evaluating vulnerability for WWTPs, other critical facilities and private buildings are non-existent and incomplete. This research underscores the need for a swift seismic vulnerability estimation methodology for WWTPs as analytical calculation methods are time-co ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2025)
DOI
10.12681/eadd/54979
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54979
ND
54979
Εναλλακτικός τίτλος
Estimation - classification of the seismic vulnerability of wastewater treatment plants and its investigation in terms of the pollution of soil and water resources
Συγγραφέας
Κέρπελης, Πλούταρχος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Γκολφινόπουλος Σπυρίδων
Αλεξάκης Δημήτριος
Ρεπαπής Κωνσταντίνος
Γκιάλας Ιωάννης
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
Καλαβρουζιώτης Ιωάννης
Νικολάου Αναστασία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Επιστήμες περιβάλλοντος
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Παγκόσμια και πλανητική αλλαγή, κλιματική αλλαγή
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Διαχείριση και Διάθεση αποβλήτων
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Περιβαλλοντική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Φυσικές καταστροφές; Τρωτότητα; Σεισμική τρωτότητα; Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων; Διακινδύνευση κατασκευών; Επιπτώσεις σε εδαφικούς και υδατικούς πόρους; Ρύπανση; Προσεισμικός έλεγχος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.