Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός μαγνησιούχων δομικών υλικών με βάση τον νεσκεχονίτη

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται την ανάπτυξη και τον χαρακτηρισμό μαγνησιούχων δομικών υλικών με βάση τον νεσκεχονίτη, τα οποία βασίζονται στην ενυδάτωση της καυστικής μαγνησίας (MgO). Η έρευνα εστιάστηκε στην σύνθεση και χαρακτηρισμό του νεσκεχονίτη, την ανάπτυξη μαγνησιούχων κονιαμάτων με την προσθήκη νεσκεχονίτη και τον ορυκτολογικό χαρακτηρισμό αυτών, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε μελέτη των αντιδράσεων του συστήματος MgO-Mg(HCO3)CO3·2H2O. Ο νεσκεχονίτης αποτελεί το θερμοδυναμικά σταθερότερο ένυδρο ανθρακικό ορυκτό του μαγνησίου. Εργαστηριακά, η σύνθεσή του πραγματοποιήθηκε με δύο μεθόδους, εκ των οποίων η μία αποτέλεσε μέθοδο αντίδρασης με CO2: α) αντίδραση του MgCl2 με CO2 και β) αντίδραση MgCl2 με Νa2CO3. Για την επίτευξη της σύνθεσης του νεσκεχονίτη από την αντίδραση MgCl2 με CO2 πραγματοποιήθηκαν δύο πειραματικές διαδικασίες: α) αντίδραση MgCl2 με CO2 και NaHCO3, και β) αντίδραση MgCl2 με CO2 και NH3. Με τη χρήση του υπολογιστικού προγράμματος PHREEQC υπολογίστηκ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis deals with the development and characterization of magnesian construction materials with emphasis placed on nesquehonite, based on the hydration of caustic magnesia (MgO). The research focused on the synthesis and characterization of nesquehonite, the development of magnesian mortars with the addition of nesquehonite and the mineralogical characterization of these mortars, while the study of the reactions of the system MgO-Mg(HCO3)CO3·2H2O was carried out. Nesquehonite is the most thermodynamically stable hydrated magnesium carbonate mineral. In the laboratory, its synthesis was carried out by two methods, one of which was a CO2 reaction method: a) reaction of MgCl2 with CO2 and b) reaction of MgCl2 with Na2CO3. For the synthesis of nesquehonite by reaction of MgCl2 with CO2, two experimental methods were carried out: a) reaction of MgCl2 with CO2 and NaHCO3, and b) reaction of MgCl2 with CO2 and NH3. Using the simulation program PHREEQC, it was calculated that at pH = 9.3, ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2025)
DOI
10.12681/eadd/54977
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54977
ND
54977
Εναλλακτικός τίτλος
Development and characterization of magnesia building materials based on nesquehonite
Συγγραφέας
Σκληρός, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Περράκη Μαρία
Σταματάκης Μιχαήλ
Ταξιάρχου Μαρία
Τσακαλάκης Κωνσταντίνος
Παπούλης Δημήτριος
Τσακιρίδης Πέτρος
Λαμπροπούλου Παρασκευή
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Ορυκτολογία
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Γεωλογία
Λέξεις-κλειδιά
Νεσκεχονίτης; Καυστική μαγνησία; Μαγνησιούχα κονιάματα; Μαγνησιούχα δομικά υλικά; Δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.