Η βιωμένη εμπειρία του τοκετού στο νοσοκομείο και στο σπίτι: μελέτη περίπτωσης στη Χαλκίδα

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αναφέρεται στο σύγχρονο φαινόμενο του δυτικού κόσμου που χαρακτηρίζεται ως «κρίση στον τοκετό»: Διερευνά το πώς ο τοκετός από ένα φυσικό γεγονός που λάμβανε χώρα κυρίως στο σπίτι έχει μετασχηματιστεί σε μία διαδικασία που υπάρχει η τάση να εντάσσεται εκ των προτέρων στη σφαίρα της παθολογίας και να τοποθετείται εξαρχής στο νοσοκομείο, κατευθύνοντας προς ιατρικές παρεμβάσεις ρουτίνας. Αναλύοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διακριτών πλαισίων/ συστημάτων για τον τοκετό (το κυρίαρχο/ ιατρικοποιημένο και το εναλλακτικό/ γυναικοκεντρικό/ μαιοκεντρικό), αναδεικνύεται ότι στο καθένα υπάρχει η τάση η επίτοκος να αναπτύσσει διαφορετική (κοινωνική) σχέση με τον επαγγελματία/ πάροχο φροντίδας. Χωρίς να παραβλέπεται ένα πλήθος παραγόντων που (συν)επιδρούν στις αποφάσεις της (όπως ο ρόλος του πατέρα), η έρευνα εστιάζει στη σχέση της επιτόκου με τον επαγγελματία υγείας/ πάροχο φροντίδας, αφού σύμφωνα με σημαντικό μέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας, αυτή είν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD thesis refers to the modern phenomenon of the Western world which is characterized as “crisis in birth”: It investigates how childbirth has been transformed from a natural event that tended to took place mainly at home into a process that tends to be included in advance in the sphere of pathology and to be beforehand placed in the hospital, directing towards to routine medical interventions. Analyzing advantages and disadvantages of the distinct frameworks/ systems of childbirth (the mainstream/ medicalized and the alternative/ woman–centric/ midwifery-centric), emerges that in each of them there is a tendency for woman who gives birth to develop a different (social) relationship with the health professional/ care provider. Without overlooking a multitude of factors that (co)influence her decisions (such as the role of the father), the research focuses on this relationship, since according to a significant part of the international literature, this is that constitutes the most ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2025)
DOI
10.12681/eadd/54957
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54957
ND
54957
Εναλλακτικός τίτλος
Lived experience of childbirth in hospital and at home: case study in Halkida
Συγγραφέας
Αναστασίου, Αικατερίνη (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σαββάκης Εμμανουήλ
Ψημίτης Μιχαήλ
Ναγόπουλος Νικόλαος
Ζήση Αναστασία
Καντσά Βενετία
Ρεθυμιωτάκη Ελένη
Τζανάκης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνιολογία ➨ Μελέτες για τη γυναίκα
Λέξεις-κλειδιά
Τοκετός στο νοσοκομείο; Τοκετός στο σπίτι; Βιωμένη εμπειρία; Ελλάδα - Χαλκίδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.