Γεωργίου Γενναδίου Β' του Σχολαρίου περί θείας προνοίας καί προορισμού: εισαγωγή και κριτική έκδοση

Περίληψη

Η κριτική έκδοση των πέντε λόγων του Γεωργίου Γενναδίου Β΄ του Σχολαρίου Περὶ θείας προνοίας καὶ προορισμοῦ στηρίζεται στους κώδικες του 15ου αι. Parisinus Graecus 1289, 1294, 1292, Vaticanus Rossianus 986 και Pantocratorinus 127⸱ οι κώδικες στα μέρη που αφορούν τα εκδιδόμενα έργα είναι είτε αυτόγραφοι του Σχολαρίου είτε γραμμένοι υπό την άμεση επιστασία του, όπως συμβαίνει για τον Α΄ λόγο στον Vat. Rossianus 986 (που είναι γραμμένος από τον γραφέα του Σχολαρίου Ιωάννη Δοκειανό), καθώς και για τον Β΄ Λόγο στον Parisinus Graecus 1289 (που είναι εμβόλιμα γραμμένος από τον Αμοιρούτζη). Στην Εισαγωγή προβαίνουμε στην παρουσίαση του ιστορικοφιλοσοφικού και ιστορικοθεολογικού πλαισίου εντός του οποίου γεννήθηκαν οι πέντε Λόγοι: με οδηγό τα ίδια τα κείμενα διαπιστώθηκε η μετεξέλιξη της προβληματικής περί θείας προνοίας - εἱμαρμένης από επιμέρους στοιχείο στο πλαίσιο της υστεροβυζαντινής διαμάχης Πλατωνικών - Αριστοτελικών (οι εκπρόσωποι των οποίων με τα εν θέματι έργα τους παρατίθενται αναλυτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

My critical edition of George Gennadius II - Scholarius’ (c. 1400 - 1472) five discourses On the Divine Providence and Predestination is based on the 15th century codices Parisinus Graecus 1289, 1294, 1292, Vaticanus Rossianus 986 and Pantocratorinus 127. Their relevant parts either are autographs or were written under Scholarios’ supervision; the latter holds for the first Discourse in Vat. Ross. 986, written by Scholarios’ scribe John Dokeianos, and for the Second Discourse in Parisinus Graecus 1289, written by George Amiroutzis. The Introduction offers a sketch of the historical, philosophical, and theological context within which the five Discourses were produced; it is argued that we witness the transformation of the divine providence issue from a particular topic in the context of the late Byzantine Plato - Aristotle controversy to a central theme of a new, both (philosophical and theological, controversy between Scholarios on the one hand and both Plethon and erring Christian th ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2025)
DOI
10.12681/eadd/54925
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54925
ND
54925
Εναλλακτικός τίτλος
George Gennadios II - Scholarios’ “on the divine providence and predestination”: an annotated critical edition
Συγγραφέας
Κασσίδης, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Θεόδωρος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Tμήμα Iστορίας
Εξεταστική επιτροπή
Γιαρένης Ηλίας
Τσουγκαράκης Δημήτριος
Δημητρακόπουλος Ιωάννης
Βασιλείου Φώτιος
Βάκη Φωτεινή
Στείρης Γεώργιος
Rigo Antonio
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Φιλολογία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία ➨ Φιλοσοφία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία ➨ Θεολογία
Λέξεις-κλειδιά
Γεννάδιος Σχολάριος (1400 - 1473); Θωμάς Ακινάτης (1225-1274); Θεία Πρόνοια; Θείος Προορισμός; Ειμαρμένη; Αυτεξούσιον; Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων; Μάρκος Ευγενικός; Θεόδωρος Αγαλλιανός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.